Skandia

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

iSkandia - dostęp do rachunku przez iPhone i iPad

Skandia przygotowała aplikację na platformę iPhone/iPad i dedykowaną dla osób posiadających polisę w firmie Skandia Życie TU SA. Podstawowym celem aplikacji iSkandia, jest stworzenie nowego kanału dostępu do informacji o polisie i stanowi mobilną wersję portalu internetowego.

Oszczędzaj o 10% szybciej w jesiennej promocji Skandii

Do 10 grudnia została przedłużona jesienna promocja Skandii, w ramach której o 10% powiększana jest pierwszoroczna składka. Promocja dotyczy umów ubezpieczenia, zawartych na podstawie wniosków podpisanych w okresie od 11 października 2010 r. do 10 grudnia 2010 r. i doręczonych do siedziby Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w okresie do 23 grudnia 2010 r., w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multiportfel Złoty Wiek oraz Postanowienia Szczególne do OWU: PS011-101011-R-ZWK-091215.

Skandia włącza do swojej oferty subfundusz Noble Fund Africa z oferty Noble Funds

Z dniem 20.10.2010 roku możliwości inwestowania dla osób posiadających polisy w Skandii uległy poszerzeniu. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych, znajdujących się w ofercie Skandia Życie TU S.A., została rozszerzona o Fundusz Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Africa.

Skandia uruchomiła nowy Multiportfel

30 kwietnia 2010 r. Skandia Życie TU S.A. uruchomiła dla swoich klientów nową aplikację Multiportfel, która zastąpi dotychczasowy Multiportfel Online. W nowej aplikacji pojawiły się nowe funkcjonalności oraz zmieniono wizualizację i nawigację po serwisie. Nowy Multiportfel został podzielony na trzy segmenty: Aktualności, Moja Umowa, Mój Multiportfel, a najistotniejsze nowości, które się w nim pojawiły to:

  • indeksacja - podjęcie decyzji dotyczące indeksacji składki regularnej (możliwe nie wcześniej niż 30 dni przed rocznicą polisy)
  • częstotliwość opłacania składki - zmiana aktualnej częstotliwości opłacania składki regularnej (możliwa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rocznicą polisy)
  • uposażeni - możliwe usuwanie, dodawanie oraz zmiana udziału w świadczeniu z tytułu śmierci ubezpieczonego.