Progress Holding Sp. z o.o.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

W grudniu na rynku NewConnect zadebiutowały 2 nowe spółki, w tym ukraiński Cereal Planet PLC

Parkiet Główny zasiliły natomiast 4 firmy

W ostatniej sesji 2013 roku indeks NC Index na zamknięciu osiągnął poziom 366,01 punktów i tym samym wzrósł o 3,87% w stosunku do wartości na koniec listopada. NCIndex30 również zanotował wzrost, 2,43%. Indeks spółek ukraińskich WIG-Ukraina oraz WIG30 spadły, kolejno o 5,35% oraz 6,92%. Średnia ilość debiutów na NewConnect z ostatnich 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2013) wyniosła 3,5 spółki na miesiąc.

We wrześniu nie było żadnych debiutów na rynku NewConnect

NCIndex na zamknięciu 30 września 2013 roku, osiągnął poziom 318,48 punktów i tym samym na przestrzeni września wzrósł o 1,89% w stosunku do wartości na koniec sierpnia. W tym samym czasie NCIndex30 zaliczył wzrost o 9,64%, a indeks spółek ukraińskich WIG-Ukraina zanotował +5,64% wędrując na poziom 575,79 punktów. Średnia ilość debiutów z ostatnich 12 miesięcy (październik 2012 – wrzesień 2013) wynosi 4,33 spółki na miesiąc, natomiast średnia od początku 2013 roku wynosi 4 spółki na miesiąc.

Styczniowe debiuty na NewConnect

W styczniu na NewConnect pojawiło się 5 nowych spółek, które pozyskały w sumie 21,4 mln PLN kapitału

Indeks NewConnect w pierwszym miesiącu 2013 roku zanotował wzrost o 1,41% w stosunku do wartości indeksu na koniec grudnia ubiegłego roku. Jak możemy zauważyć na wykresie, indeks znacznie się wahał, jednak po solidnym dołku, indeks powędrował w górę. Przeciwny kierunek obrał WIG20, który stracił w styczniu -3,49%. Przy niedużych wahaniach indeksy te nie są skorelowane, ale uważamy że długookresowo ich trendy są podobne.

Grudniowe debiuty na NewConnect”

W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału

W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości na koniec listopada. Jak możemy zauważyć na wykresach, NCIndex w 2012 stracił i kończy rok ogólnym wynikiem -20,09% (rok 2011 to -34,39%), podczas, gdy WIG20 zachował się wręcz odwrotnie i zanotował 20,45% wzrost (rok 2011 to -21,85%). Wig-Ukraine w podsumowaniu rocznym spada o 8,54%. Bardziej szczegółowe podsumowanie roku 2012 znajduje się na ostatniej stronicy raportu. Trendy NCIndex i WIG20 są zupełnie różne.

Październikowe debiuty na NewConnect

W październiku 2012 na NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki

Pod koniec października NCindex nieznacznie wzrósł. Wrzesień odznaczał się niewielkim wzrostem (0,43%), natomiast październik przyniósł wzrost o 1,56%. WIG20 w tym czasie spadł z poziomu 2 371,42 punktów do 2 317,56. Wartości indeksu NCIndex za ostatni 3 miesiące ilustruje tabelka powyżej.

We wrześniu 2012 na NewConnect pojawiło się 8 nowych spółek

Wrzesień, to kolejny niestabilny miesiąc na rynku NewConnect. Ożywienie w połowie miesiąca zakończyło się niewielkim wzrostem indeksu w stosunku do sierpnia 2012. Wartości indeksu ilustruje tabelka powyżej. Dużo ciekawiej natomiast wygląda wykres WIG20. W połowie miesiąca zachowywał się podobnie jak NCIndex, natomiast finiszował dużo lepiej, +5,01%.

W sierpniu 2012 na NewConnect pojawiło się 6 nowych spółek

W sierpniu 2012 r. rynek NewConnect, obchodził swoje 5-cio lecie. Trend spadkowy NCIndexu utrzymujący się od marca bieżącego roku, został w sierpniu wyhamowany. Indeks zbliżył się do swojego najniższego poziomu z 2009 - 33 pkt. Na 31.08.2012 wartość NCIndex wyniosła 34,23 pkt (33.90 pkt na 31.07.2012) Prawie lustrzane odbicie indeksu NCIndex ilustruje nam WIG20. Na koniec miesiąca jego wartość wyniosiła 2258,29.

W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek

Początek miesiąca był kontynuacją trendu spadkowego z maja. IndexNC powoli zbliża się do swojego najniższego poziomu jaki osiągnął w 12 marcu 2009, 33,57. Tak jak zakładaliśmy w poprzednim miesiącu motyw niestabilnego rynku nadal nam towarzyszy. Bardzo dobrze odzwierciedla to druga część wykresu NCIndex. Prawdopodobnie kolejne miesiące 2012 roku będą wyglądały podobnie. Miesięczne wykresy indeksów przedstawione są z lewej strony.