Październikowe debiuty na NewConnect

W październiku 2012 na NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki

Pod koniec października NCindex nieznacznie wzrósł. Wrzesień odznaczał się niewielkim wzrostem (0,43%), natomiast październik przyniósł wzrost o 1,56%. WIG20 w tym czasie spadł z poziomu 2 371,42 punktów do 2 317,56. Wartości indeksu NCIndex za ostatni 3 miesiące ilustruje tabelka powyżej.

Wykluczenie z NewConnect; IQ Medica S.A. i Serenity S.A.

W dniu 30.10.2012 akcje Serenity S.A. zostały wykluczone z obrotu. Spółka nie odwołała się od decyzji. Zarząd GPW miał zastrzeżenia co do sposoby wywiązywania się spółki z ciążących na niej obowiązków informacyjnych, a bezpośrednim powodem decyzji o zawieszeniu było nieprzekazanie w prawidłowym trybie opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

Serenity S.A. wkroczyła na rynek NewConnect jako firma, której ambicją było stworzenie sieci domów opieki dla osób starszych wiekiem. To jednak wciąż pozostaje w obszarze planów, spółka prowadzi natomiast w Gdańsku gabinet rehabilitacyjny.

IQ Medica została wykluczona 18.10.2012, powodem była negatywna opinia biegłego rewidenta w raporcie rocznym. Rewident we wnioskach wskazał, że „wykazany wynik finansowy nie jest ostatecznie ustalony i nierealnie wykazany w sprawozdaniu finansowym, zatem nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej Spółki”

The Farm 51 Group S.A.

Ciekawą informacją jaka ukazała się w mediach jest światowa premiera gry „Painkiller Hell & Damnation” wyprodukowanej przez spółkę notowaną na rynku NewConnect. Na zlecenie Nordic Games, The Farm 51 Group podjął się realizacji projektu.

Prezes The Farm 51, Robert Siejka w swoich wypowiedziach, chwali swój produkt o wróży mu sukces na rynku. Gra spotkała się z dużym zainteresowaniem, pochlebnymi recenzjami oraz oceną 8 w 10 stopniowej skali.1

Zapowiedź sukcesu docenili również inwestorzy co ma swoje odzwierciedlenie w kursie spółki.

Wskaźniki NewConnect

W październiku 2012 roku na NewConnect zadebiutowały 4 nowe spółki. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się następująco: 2 spółki z branży „Media” oraz po 1 z „Przemysł” oraz „Usługi inne”. Średnia ilość debiutów z ostatnich 10 miesięcy wynosi 7,6 spółki na miesiąc. Nowe spółki w październiku sprzedały swoje akcje za stosunkowo kwotę 3,91mln PLN. Na dzień 31 października na „małym parkiecie” notowanych jest już 424 emitentów. Szczegółowe dane dotyczące statystyk rynku NewConnect prezentuje tabela: „Lista październikowych debiutantów na rynku NewConnect” (str.3).

Spółki zagraniczne na NewConnect

Podobnie jak w poprzednim miesiącu na NewConnect nie zadebiutowała żadna zagraniczna spółka, a czeski Twigonet Europe SE pozostaje nadal ostatnim niekrajowym debiutantem (kwiecień 2012). Jest on również największym zagranicznym podmiotem notowanym na NewConnect.

Relacje z debiutantami Wysyłaliśmy nasze zapytania dotyczące przyszłych planów spółek do wszystkich 4 debiutantów. Pytania dotyczyły strategii rozwoju, publicznych spotkań z inwestorami, dodatkowych miesięcznych raportów oraz w jaki sposób spółki pragną utrzymać/podnieść płynność swoich akcji na rynku NewConnect. Niestety żadna ze spółek nie odpowiedziała pozytywnie. Rodzi się obawa jak będą prowadzić relacje inwestorskie (IR) i jak będą traktować klientów? Nie jest to dobry sygnał. IR na rynku NewConnect nadal pozostawia wiele do życzenia.

Krótkie podsumowanie

Pomimo pozytywnych sygnałów spółek notowanych na rynku oraz obietnic przyszłych debiutantów, inwestorzy nadal wykazują dużą ostrożność do „małego rynku”. Z uzyskanych informacji można wywnioskować, że są oni negatywnie nastawieni nie tylko na prywatne emisje, ale również na inwestycje w spółki już notowane. Tylko około 5-6 spółek posiada regularne miesięczne obroty powyżej miliona PLN. Ale ryzyko inwestycji spisane jest w NewConnect, a rekompensuje je ponad przeciętny zysk jaki można odnieść – doskonałym przykładem jest tutaj spółka Termo-Rex S.A. 

Średni wynik pomiędzy ceną z emisji i ceną na debiucie wyniósł 15,63% (mediana 11,75%). Kapitalizacja łączna wyniosła 75,24mln PLN na ostatni dzień miesiąca. Średni obrót w dniu debiutów wyniósł 173 tyś. PLN (wrzesień 313 tyś. PLN). Na tej podstawie można postawić tezę , że większe spółki ze znaczna ilością akcji w wolnym obrocie, mają większą szanse na płynność oraz możliwość przeniesienia się na główny parkiet.

Opracowanie - Progress Holding Sp. z o.o.

Pełny raport w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Raport_za_10_2012.pdf721.08 KB