teleinformatyka

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst

Do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł Warszawa, 24 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect - zadebiutuje na rynku Catalyst 25 lipca 2012 r. W ramach oferty prywatnej Novainvest S.A. wyemitowała obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych.

Talars S.A. uruchomi portal społecznościowo – handlowy

Warszawa, 16 maja 2012 roku – Talars S.A. – spółka świadcząca usługi doradcze, finansowe oraz ubezpieczeniowe uruchomi portal społecznościowo-handlowy umożliwiający współpracę rolników ze sprzedawcami oraz z kupcami. Platforma umożliwi kontakt na płaszczyźnie C2C (customer-to-customer), B2C (business-to-customer) oraz B2B (business-to-business). Uruchomienie planowane jest na czerwiec br. Partnerem merytorycznym portalu jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Tylko do 29 lutego br. potrwa przyjmowanie deklaracji sprzedaży akcji Novainvest S.A.

Warszawa, 28 lutego 2012 roku Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej – tylko do 29 lutego br. przyjmuje deklaracje sprzedaży w ramach skupu akcji własnych. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. nie wyklucza konwersji objętych akcji na obligacje korporacyjne.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.

W ujęciu narastającym zysk wzrósł o 249% r-d-r

Warszawa, 14 lutego 2011 roku – Novainvest S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Global VC Sp. z o.o. oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowały łącznie ponad 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. W ujęciu narastającym (po czterech kwartałach) wyżej ww. podmioty zanotowały łącznie 2,73 mln zł zysku netto w porównaniu do 781 tys. zł w analogicznym okresie roku 2010, co oznacza wzrost o 249%.

Novainvest S.A. wyemituje dwuletnie obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 7 lutego 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy doradczo – inwestycyjnej - zaoferuje w ramach oferty niepublicznej dwuletnie obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowane na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

Novainvest S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, minimalna cena wyniesie 0,60 zł

Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 29 lutego 2012 r.

Talars S.A. partnerem Societe Generale

Talars S.A. – spółka świadcząca usługi pośrednictwa oraz doradztwa w obszarze finansowców, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – podpisała umowę partnerską ze spółką SG Equipment Leasing Polska tj. częścią struktur Societe Generale Equipment Finance. Przedmiotem porozumienia jest sprzedaż produktów finansowych skierowanych do przedsiębiorców.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 2,68 mln zł zysku netto po III kw. 2011 r.

Grupa Novainvest S.A. zanotował ponad 2,68 mln zł zysku po III kw. 2011 rok. Osiągnięty wynik netto stanowi sumę zysku netto jednostki dominującej – Novainvest S.A. oraz spółek zależnych Global VC Sp. z o.o. i Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została wydzielona do ww. spółek zależnych na początku br.