nowe technologie

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w II kw. 2013 r.

Warszawa, 15 kwietnia 2013 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych - zadebiutuje na rynku NewConnect w II kw. 2013 r. Debiut poprzedzi oferta prywatna o wielkości ok. 0,4 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na uruchomienie innowacyjnego portalu, skierowanego do szeroko pojętej branży rozrywkowej i kulturalnej. Funkcję autoryzowanego doradcy pełni Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

GP Adrenalina S.A. koproducentem polskiej superprodukcji

Warszawa, 9 maja 2012 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot z Grupy Novainvest S.A. specjalizujący się w pełnej obsłudze wydarzeń artystycznych oraz eventowych – podpisał porozumienie o współpracy przy nowej polskiej superprodukcji. Premiera filmu planowana jest w IV kw. 2013 r. GP Adrenalina S.A. skoordynuje również działania marketingowe i Public Relations związane z promocją filmu.

GP Adrenalina S.A. nabyła 35% udziałów w KRAB MH & SE Sp. z o.o.

Warszawa, 26 kwietnia 2012 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot z Grupy Novainvest S.A. specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych – nabył 35% udziałów w kapitale zakładowym KRAB Music House & Special Events Sp. z o.o. Jeszcze w roku 2012 GP Adrenalina S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Koordynatorem oferty będzie Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w IV kw. 2012 r.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. - zadebiutuje na rynku NewConnect w IV kw. 2012 r. Debiut poprzedzi emisja prywatna. Koordynatorem Oferty będzie Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Financea Sp. z o.o. wydziela działalność eventową i artystyczną

Financea Sp. z o.o. – wyspecjalizowany podmiot zajmujący się obrotem wierzytelnościami, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. – wydzielił działalność eventową i artystyczną, którą do tej pory prowadził pod marką Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. Działalność Financea Sp. z o.o. zostanie w pełni skoncentrowana na obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami.

Tylko do 29 lutego br. potrwa przyjmowanie deklaracji sprzedaży akcji Novainvest S.A.

Warszawa, 28 lutego 2012 roku Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej – tylko do 29 lutego br. przyjmuje deklaracje sprzedaży w ramach skupu akcji własnych. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. nie wyklucza konwersji objętych akcji na obligacje korporacyjne.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.

W ujęciu narastającym zysk wzrósł o 249% r-d-r

Warszawa, 14 lutego 2011 roku – Novainvest S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Global VC Sp. z o.o. oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowały łącznie ponad 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. W ujęciu narastającym (po czterech kwartałach) wyżej ww. podmioty zanotowały łącznie 2,73 mln zł zysku netto w porównaniu do 781 tys. zł w analogicznym okresie roku 2010, co oznacza wzrost o 249%.

Novainvest S.A. wyemituje dwuletnie obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 7 lutego 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy doradczo – inwestycyjnej - zaoferuje w ramach oferty niepublicznej dwuletnie obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowane na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.