Tylko do 29 lutego br. potrwa przyjmowanie deklaracji sprzedaży akcji Novainvest S.A.

Warszawa, 28 lutego 2012 roku Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej – tylko do 29 lutego br. przyjmuje deklaracje sprzedaży w ramach skupu akcji własnych. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. nie wyklucza konwersji objętych akcji na obligacje korporacyjne.

-„29 lutego br. upływa termin przesyłania deklaracji sprzedaży akcji w ramach realizowanego skupu akcji własnych, po zakończeniu tego etapu przeanalizujemy deklaracje i przedstawimy akcjonariuszom szczegółowy harmonogram i proponowane warunki skupu. W chwili obecnej rozważamy zarówno skup akcji za gotówkę jak i konwersje akcji na obligacje, co w znacznej mierze uzależniamy od otrzymanych od akcjonariuszy propozycji sprzedaży. 

Warto tu zwrócić uwagę, że na dzień 27 lutego br. kurs akcji wynosił 0,41 zł, natomiast cena skupu określona przez NWZA w dniu 25 lipca 2011 r. znajduje się w przedziale od 0,60 zł do 3 zł, co nawet w przypadku wyznaczenia ceny minimalnej stanowi ponad 46% różnicę w odniesieniu do ceny rynkowej.

Spodziewamy się, że docelowo skup pozwoli na poprawę wyceny Novainvest S.A. na NewConnect, która w naszej opinii jest obecnie istotnie zaniżona w stosunku do wartości fundamentalnej, szczególnie biorąc pod uwagę coraz lepsze wyniki podmiotów zależnych i spółek portfelowych.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.600.000 akcji o łącznej wartości do 1 mln zł. Uchwały ww. NWZA Novainvest S.A. z dnia 25 lipca 2011 r. dostępne są na stronie Spółki pod adresem http://novainvest.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html

Na początku lutego br. Novainvest S.A. informowała o planach niepublicznej emisji dwuletnich obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowanych na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Tylko_do_29_lutego_br_potrwa_przyjmowanie_deklaracji.pdf118.98 KB