Grupa Novainvest S.A. zanotowała 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.

W ujęciu narastającym zysk wzrósł o 249% r-d-r

Warszawa, 14 lutego 2011 roku – Novainvest S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Global VC Sp. z o.o. oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowały łącznie ponad 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. W ujęciu narastającym (po czterech kwartałach) wyżej ww. podmioty zanotowały łącznie 2,73 mln zł zysku netto w porównaniu do 781 tys. zł w analogicznym okresie roku 2010, co oznacza wzrost o 249%.

-„W IV kw. 2011 r. kontynuowaliśmy działania realizowane za pośrednictwem naszych podmiotów zależnych tj. Global VC Sp. z o.o. - funduszu typu Venture Capital oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. - podmiotu świadczącego usługi o charakterze doradczym. Tym samym udało nam się zoptymalizować strukturę zarządzania Grupy, co przełożyło się m.in. na lepszy obieg informacji w Grupie oraz na obniżenie kosztów funkcjonowania samego podmiotu dominującego tj. Novainvest S.A.

Z punktu widzenia przedstawionych wyników za IV kw. 2011 r., warto zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju części doradczej Grupy tj. Nova Capital Advisors Sp. z o.o., która zwiększyła w IV kw. 2011 r. przychody ze sprzedaży o ponad 404%, osiągając 111,31 tys. zł zysku w porównaniu do 22,10 tys. zł r-d-r. Zwiększenie skali działania to w znacznej mierze rezultat dużego tempa rozwoju spółek z Grupy Novainvest S.A., tym niemniej prowadzimy obecnie intensywne działania zmierzające do pozyskiwania nowych klientów z poza Grupy. W IV kw. 2011 r. kontynuowaliśmy także rozwój części doradczej, wyspecjalizowanej w relacjach inwestorskich, szczególnie w zakresie rozwoju nowoczesnych usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Wyniki poprawiła także spółka Global VC Sp. z o.o., która w IV kw. 2011 r. wypracowała 1,88 mln zł zysku netto w porównaniu do 291,28 tys. zł zysku netto r-d-r.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

Na początku lutego br. Novainvest S.A. poinformowała o planowanej ofercie niepublicznej dwuletnich obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowanych na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Grupa_Novainvest_SA_zanotowala_184_mln_zl_zysku_netto.pdf203.63 KB