Novainvest S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, minimalna cena wyniesie 0,60 zł

Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 29 lutego 2012 r.

-„Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez NWZA w dniu 25 lipca 2011 r. rozpoczynamy skup akcji własnych. Cena skupu została wyznaczona w przedziale 0,60 zł – 3 zł, dlatego też w pierwszym etapie skupu zwróciliśmy się do akcjonariuszy z prośbą o wypełnienie wstępnej deklaracji ilości oferowanych akcji wraz z podaniem proponowanej ceny. Przy czym z uwagi na dużą rozbieżność pomiędzy ceną rynkową akcji Novainvest S.A. (0,14 zł na dzień 23 stycznia 2012 r.) a minimalną ceną skupu 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy za akcję) bierzemy pod uwagę ewentualną konieczność redukcji, dlatego też w pierwszej kolejności wybierzemy najkorzystniejsze oferty z punktu widzenia interesów spółki i akcjonariuszy. Jednocześnie nie wykluczamy także płatności w formie konwersji akcji na obligacje korporacyjne.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.600.000 akcji o łącznej wartości do 1 mln zł. Szczegółowy harmonogram i parametry skupu zostaną określone po zakończeniu przyjmowania ofert tj. do dnia 29 lutego 2012 r. 

-„W przypadku gdyby znaczna ilość ofert została złożona w tej samej cenie oraz liczba oferowanych akcji przekroczyła maksymalną wartość skupu lub ilości akcji, dokonamy proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych akcji, a tym samym nabędziemy odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.” – dodaje Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

Uchwały ww. NWZA Novainvest S.A. z dnia 25 lipca 2011 r. dostępne są na stronie Spółki pod adresem http://novainvest.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Novainvest_SA_rozpoczyna_skup_akcji_wlasnych.pdf117.68 KB