W sierpniu 2012 na NewConnect pojawiło się 6 nowych spółek

W sierpniu 2012 r. rynek NewConnect, obchodził swoje 5-cio lecie. Trend spadkowy NCIndexu utrzymujący się od marca bieżącego roku, został w sierpniu wyhamowany. Indeks zbliżył się do swojego najniższego poziomu z 2009 - 33 pkt. Na 31.08.2012 wartość NCIndex wyniosła 34,23 pkt (33.90 pkt na 31.07.2012) Prawie lustrzane odbicie indeksu NCIndex ilustruje nam WIG20. Na koniec miesiąca jego wartość wyniosiła 2258,29.

Klub Ukraińskich Emitentów Giełdowych

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) oraz ukraińskie spółki notowane na głównym rynku GPW i NewConnect powołały Klub Ukraińskich Emitentów Giełdowych (KUEG). W dn. 21 sierpnia w Kijowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Ukraińskich Emitentów Giełdowych.

Głównym celem powstania Klubu jest stworzenie wspólnej platformy dyskusji pomiędzy ukraińskimi spółkami notowanymi na GPW. W takich spotkaniach będą brali również udział przedstawiciele różnorodnych polskich instytucji działających na rynku kapitałowym. Obecnie Index WIG-Ukraine obejmuje 11 firm: Kernel, Astarta, Coal Energy, IMC, Milkiland, Ovostar, KSG Agro, Agroton, Sadovaya, KDM Shipping, Westa. Na NewConnect notowana Agroliga nie wchodzi do indexu.

Piąte urodziny NewConnect – 31 sierpnia 2012

Rynek NewConnect stworzony został u progu bessy, co nie dawało mu łatwego początku. Jednak nie odstraszyło to inwestorów.

Na przestrzeniu 5 lat zadebiutowało 412 spółek, z NewConnect na Główny Parkiet przeszło 17 spółek, natomiast jedynie 3 upadły. Sporo było przekształceń, gdzie dla przykładu firma deweloperska stawała się funduszem privet equity. Z 24 firm debiutujących w pierwszym roku działalności NC, jedynie 3 z nich dały zarobić inwestorom. Największy sukces należy do „Grupa ADV” (wzrost o prawie 240% - firma działa w obszarze komunikacji cyfrowej, nowych technologii i e-commerce) oraz „Telestrada” (wzrost o prawie 160% - spółka sprzedaje usługi telekomunikacyjne).

Niestety nie wszyscy wyrażają się z zachwytem o NewConnect, największymi bolączkami pozostaje; brak płynności większości akcji, niska jakość polityki informacyjnej spółek, brak przepływu informacji pomiędzy firmami a inwestorami, przez co wpływa to negatywnie na możliwość analizy kondycji przedsiębiorstwa, zainteresowanie inwestorów a za tym wzrost cen akcji. Z drugiej strony inwestorzy instytucjonalni coraz więcej inwestują na NewConnect widząc, że część firm jest atrakcyjnych.

NewConnect potrzebuje zmian.

Wskaźniki NewConnect 

W sierpniu na NewConnect zadebiutowało 6 nowych spółek. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się następująco: 2 spółki z branży „Informatyka” , 2 z „Handel” oraz po 1 z „Ochrona zdrowia” i „Usługi finansowe”. Średnia ilość debiutów z ostatnich 8 miesięcy wynosi 9,14 spółki. Nowe spółki w sierpniu sprzedały swoje akcje za niewielką kwotę (najniższą od ponad 21 miesięcy) 3,8 mln PLN z tego z emisji nowych akcji 2,73mln PLN. Na dzień 31 sierpnia notowanych jest już 412 emitentów. Szczegółowe dane dotyczące statystyk rynku NewConnect prezentuje poniższa tabela.

Spółki zagraniczne na NewConnect

Podobnie jak w poprzednim miesiącu na NewConnect nie zadebiutowała żadna zagraniczna spółka, a czeski Twigonet Europe SE pozostaje nadal ostatnim zagranicznym debiutantem (kwiecień 2012), jak również największym zagranicznym podmiotem notowanym na NewConnect z kapitalizacją 45,84 mln PLN Pozostałe spółki notowane na NewConnect to: brytyjska (AerFinance), trzy spółki czeskie (PhotonEnergy, BGS Energy Plus i IcomVision Holding), bułgarska spółka ICPD i ukraińska AgroligaGroup. Aż 5 zagranicznych podmiotów wykazuje ujemne stopy zwrotu, a strata bułgarskiego ICPD wynosi ponad 90%, blisko wartości tej straty jest również AerFinance. Jak widać w tabeli, wzrost kursów od ceny emisyjnej wykazują tylko 2 spółki, czeska BGSEnergy, oraz kwietniowy debiutant Twigonet Europe.

Sierpniowe debiuty na NewConnect

O ile lipiec charakteryzował się nie tylko rekordową sumą pozyskanych funduszy, ale również bardzo wysoką kapitalizacją debiutantów, która łącznie wyniosła 664,7 mln PLN, o tyle w sierpniu sprzedano akcje zaledwie za 3,8 mln PLN w tym nowe akcje za 2,73 mln PLN, co daje najniższą pozyskaną kwotę od 21 miesięcy. Łączna kapitalizacja wyniosła 45,29 mln PLN. Średni obrót w dniu debiutów spółek był niewielki i wyniósł średnio 118 tyś. PLN. Obrót akcjami Planet Soft S.A. w dzień debiutu wyniósł 502 tyś PLN, obrót na pozostałych spółkach był znikomy.

Podsumowując, miniony miesiąc to znów powrót „do rzeczywistości” na rynku NewConnect w porównaniu z lipcem. Średni wynik, w dniu debiutu, pomiędzy ceną z emisji i ceną na debiucie wyniósł 25% (mediana 24,02%). Natomiast na 31.08.2012 średni wynik pomiędzy cena z debiutu i cena akcji wyniósł 11,5% a mediana -12,8%. Niestety w sierpniu trudno dopatrzyć się pozytywnych stron wśród debiutantów. Być może wrzesień okaże się pod tym kontem lepszy.

Pełny raport w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Raport_za_08_2012.pdf859.77 KB