Skandia włącza do swojej oferty subfundusz Noble Fund Africa z oferty Noble Funds

Z dniem 20.10.2010 roku możliwości inwestowania dla osób posiadających polisy w Skandii uległy poszerzeniu. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych, znajdujących się w ofercie Skandia Życie TU S.A., została rozszerzona o Fundusz Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Africa.

Noble Fund Africa to pierwszy taki produkt skoncentrowany wyłącznie na inwestycjach na kontynencie afrykańskim. Okazuje się, że akcje spółek prowadzących działalność w Afryce wzrosły w tym roku bardziej niż indeksy większości najważniejszych giełd na rozwijających się rynkach. Zarządzający funduszem wypowiadają się bardzo optymistycznie szacując, że mogą do niego napłynąć środki sięgające nawet 100 – 150 mln zł.


 
Sam jestem bardzo zainteresowany tym produktem, gdyż jest on rewolucyjny. Kontynent afrykański był pomijany jeśli chodzi o inwestycje. Perspektywy rozwoju wskazują jednak na znaczne perspektywy rozwoju i niską korelację do indeksów za oceanem. Tym co może przyciągnąć do inwestowania w ten fundusz to możliwość udziału we wzroście najbardziej perspektywicznych rynków afrykańskich zanim pojawią się tam inni i takie inwestycje staną się modne i powszechne.


Noble Fund Africa nie będzie inwestował w Afryce bezpośrednio, ale przez zakup jednostek uczestnictwa zagranicznego funduszu Julius Bear, JB EF Northern Africa. Inwestycje funduszu koncentrują się na krajach Afryki Północnej i Subsaharyjskiej, takich jak Nigeria, Kenia, Namibia i Botswana, Tunezja, Maroko, Egipt. W 2009 roku zarobił on dla uczestników +43,3%, a od początku tego roku do końca lipca +7,0%.

Subfundusz Noble Fund Africa, wchodzi także w skład nowego parasola Noble Funds SFIO. Funduszem zarządza Paweł Homiński (doradca inwestycyjny nr licencji 143), minimalna wpłata to 500 zł, a opłata za zarządzanie wynosi 4% , opłata za nabycie jednostek do kwoty 149 999,99 zł wynosi 4%.

Do ugrania na rynku afrykańskim jest bardzo wiele, bo zyskać można na wzroście konsumpcji tamtych społeczeństw – możliwości są ogromne. Poza tym Afryka daje ogromne pole do popisu jeśli chodzi o zasoby surowców. Nie należy jednak zapominać o towarzyszącym temu ryzyku politycznym. W każdym razie inwestowanie w Afryce wkrótce może stać się modne ale jest to inwestycja o długim horyzoncie czasowym.