Oszczędzaj o 10% szybciej w jesiennej promocji Skandii

Do 10 grudnia została przedłużona jesienna promocja Skandii, w ramach której o 10% powiększana jest pierwszoroczna składka. Promocja dotyczy umów ubezpieczenia, zawartych na podstawie wniosków podpisanych w okresie od 11 października 2010 r. do 10 grudnia 2010 r. i doręczonych do siedziby Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w okresie do 23 grudnia 2010 r., w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multiportfel Złoty Wiek oraz Postanowienia Szczególne do OWU: PS011-101011-R-ZWK-091215.


 

Każda osoba która w okresie trwania promocji uruchomi własny portfel inwestycyjny otrzyma 10% bonusa od każdej wpłaconej w pierwszym roku składki regularnej. Produktem objętym promocją jest Multiportfel Złoty Wiek, bez względu na deklarowany okres Umowy. Minimalna wysokość składki w skali miesiąca wynosi 200 PLN.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwośi zawarcia umowy udzielą konsultanci Rentiera.