Towarzystwa Ubezpieczeniowe

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Votum S.A. uplasowało całą emisję

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70%, natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20%. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Raporcie Bieżącym poprzez system ESPI.

Amplico zostało sprzedane

Ciągle wisi nad nami widmo kryzysu w finansach światowych. Wiele korporacji finansowych musiało ratować się sprzedając swoje cenne aktywa. Inne korzystając z okazji je nabywały. Polskie aktywa są tylko jednym ze składników. Nie mamy wpływu na decyzje, które podejmują spółki matki. Tak było w przypadku AIB i BZ WBK sprzedanego bankowi Santander. Tak jest i teraz z firmą Amplico należącą do niedawna do Alico – ubezpieczeniowego ramienia amerykańskiego koncernu AIG.

Skandia włącza do swojej oferty subfundusz Noble Fund Africa z oferty Noble Funds

Z dniem 20.10.2010 roku możliwości inwestowania dla osób posiadających polisy w Skandii uległy poszerzeniu. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych, znajdujących się w ofercie Skandia Życie TU S.A., została rozszerzona o Fundusz Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Africa.