Votum S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Votum S.A. jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych.

KRS: 0000243252

Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 20 grudnia 2010 r.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – 20 grudnia 2010 r. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Na przełomie listopada i grudnia br. VOTUM S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Cena emisyjna wynosiła 3,8 zł za akcję. Największa redukcja miała miejsce w Transzy Otwartej - ponad 70%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski WDM S.A.

Votum S.A. uhonorowane tytułem Gazeli Biznesu

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza, która w ubiegłym tygodniu zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji – została uhonorowana tytułem „Gazeli Biznesu”. W dolnośląskiej części rankingu małych i średnich przedsiębiorstw Votum S.A. uplasowało się na wysokiej 40 pozycji.

Votum S.A. uplasowało całą emisję

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70%, natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20%. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Raporcie Bieżącym poprzez system ESPI.