Votum S.A. uplasowało całą emisję

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70%, natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20%. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Raporcie Bieżącym poprzez system ESPI.

„Mimo dość niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych nasza pierwsza publiczna emisja akcji zakończyła się dużym sukcesem. Popyt zgłoszony przez inwestorów znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Chciałbym w tym miejscu podziękować inwestorom za zainteresowanie i wyrazić żal, że zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni nie obejmą spodziewanych ilości akcji. Mam jednak nadzieję, że tak duże zainteresowanie z ich strony znajdzie swoje odzwierciedlenie w popycie na walory spółki już od momentu debiutu na rynku głównym, do którego obecnie bardzo intensywnie się przygotowujemy.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

W grudniu br. Votum S.A. została laureatem dwóch prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Diament Forbesa 2011”. „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Ma on na celu promowanie etyki w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast Diamenty Forbesa to coroczny ranking polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Certyfikaty zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań laureatów z organizatorami konkursów.

* * * * *

Votum S.A. jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych.

KRS: 0000243252