Pieniądze

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Przepływy pieniężne a zyski kapitałowe

Bogaty ojciec mawiał, że finansowy wskaźnik IQ jest bardzo ważnym elementem naszego sukcesu w prawdziwym świecie, ale obejmuje on o wiele więcej niż tylko proces zarabiania czy generowania pieniędzy, czyli to, na czym ludzie skupiają się najbardziej. Musisz nauczyć się: zarządzać pieniędzmi, pomnażać je wykorzystując dźwignię finansową, chronić je, obrać moment zakończenia przedsięwzięcia.

Polacy wobec pieniędzy - MONEY TRACK 2010

MoneyTrack jest to coroczne, cykliczne badanie dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Badanie przeprowadzone jest na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo – kwotowej – N=1000, w styczniu 2010 techniką CAPI. MoneyTrack 2010 to druga edycja projektu. Badanie składa się z części stałej, która umożliwi śledzenie ewolucji postaw oraz najważniejszych trendów (powtarzanej co rok) oraz z części zmiennej, w każdej edycji badane są dodatkowe zagadnienia (w roku 2010 dotyczy ona rynku ubezpieczeń). Projekt MoneyTrack jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz naszej agencji. Badanie jest prowadzone pod kierownictwem naukowym dr hab. prof. UW Dominiki Maison.

Niezależność a zabezpieczenie

Większość z nas woli wyznawać pogląd, że można mieć jedno i drugie: zabezpieczenie i niezależność. Ale w terminologii bogatego ojca są to dwie przeciwstawne wartości. Bogaty ojciec mawiał: "Niezależność i zabezpieczenie nie są takimi samymi doskonałościami. Tak naprawdę, w wielu przypadkach są one przeciwstawne. Ludzie, którzy są najbardziej zabezpieczeni - to ci, którzy znajdują się w więzieniu. Więźniowie mają najmniej wolności i największe bezpieczeństwo. Znajdujący się w więzieniu nie muszą zapewniać sobie mieszkania, jedzenia, rekreacji, opieki medycznej czy edukacji. Mają oni dużą dozę bezpieczeństwa, ale za cenę swojej wolności".

Pracownik a przedsiębiorca na czym polega różnica

W 1983r. Harvard Business School opublikował "Perspektywy przedsiębiorczości", opracowanie, które definiowało różnice między przedsiębiorcami a pracownikami. Praca ta, napisana przez profesora Howarda H. Stevensona, jest jednym z najbardziej wymownych artykułów na ten temat, jaki kiedykolwiek czytałem. Spośród wielu różnic, jakie zostały omówione, znalazłem dwie, które wydają się być szczególnie głębokie.

ABC Bogatego ojca

Aktywa a pasywa

  • + Aktywa to to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni.
  • - Pasywa to to, co wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.

Czy dom, w którym mieszkasz, należy do aktywów czy do pasywów?

W świecie bogatego ojca dom to pasywa. Nawet, jeśli jesteś właścicielem nieobciążonej hipotecznie nieruchomości, musisz płacić podatki, ponosić koszty napraw itp. Dlatego właśnie dom wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni. Dopiero, gdy dokonasz sprzedaży z zyskiem i otrzymasz pieniądze, będziesz mógł zaliczyć dom do aktywów.

Historia bogatego ojca

Miałem dwóch ojców bogatego i biednego

Jeden był wykształcony i inteligentny, posiadał doktorat, a czteroletnie studia ukończył w czasie krótszym niż dwa lata. Następnie kontynuował studia na Stanford University, University of Chicago i Northwestern University – mając za każdym razem stypendium naukowe.

Drugi ojciec nigdy nie ukończył ósmej klasy. Obaj odnieśli sukces w trakcie swojej kariery, ciężko pracując przez całe życie. Obaj mieli świetne dochody.