Finanse

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Public Image Advisors S.A. powołuje spółkę zależną Financea Sp. z o.o.

Wyjaśniło się zagadkowe zachowanie Zarządu spółki Public Image Advisors z 02.12.2010 kiedy to firma poinformowała o zbyciu 30 listopada 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA Blue Tax Group. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Tą transakcją Public Image Advisors całkowicie wycofała się z BTG.

Po tej sprzedaży powstało pytanie co dalej. I wczoraj dostaliśmy odpowiedź.

Zarząd Public Image Advisors podnosi prognozę wyników

Rynek NewConnect został przewidziany dla małych spółek we wczesnej fazie rozwoju. Jedną z ciekawszych spółek pod względem dynamiki wzrostów, obrotów i stabilności kursu jest spółka Public Image Advisors, która komunikatem w dniu dzisiejszym podwyższyła po raz kolejny swoje prognozy na ten rok. Pierwotne założenia firmy przedstawiały się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży 650 tys. zł
- zysk netto 500 tys. zł.

Fenomen Wrocławia i Dolnego Śląska w wyborach samorządowych

Naszły mnie pewne refleksje w związku z analizowanymi wszędzie wyborami samorządowymi. W mediach wszyscy grzmią o wyborach samorządowych jako sprawdzianie dla partii politycznych i o tym jak ze sobą konkurują. I rzeczywiście w większości kandydaci na prezydentów miast pochodzą z klucza partyjnego, a rady miejskie zostaną podzielone między lokalnych przedstawicieli partii politycznych. Podobnie z sejmikami wojewódzkimi.

Polacy wobec pieniędzy - MONEY TRACK 2010

MoneyTrack jest to coroczne, cykliczne badanie dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Badanie przeprowadzone jest na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo – kwotowej – N=1000, w styczniu 2010 techniką CAPI. MoneyTrack 2010 to druga edycja projektu. Badanie składa się z części stałej, która umożliwi śledzenie ewolucji postaw oraz najważniejszych trendów (powtarzanej co rok) oraz z części zmiennej, w każdej edycji badane są dodatkowe zagadnienia (w roku 2010 dotyczy ona rynku ubezpieczeń). Projekt MoneyTrack jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz naszej agencji. Badanie jest prowadzone pod kierownictwem naukowym dr hab. prof. UW Dominiki Maison.

Pracownik a przedsiębiorca na czym polega różnica

W 1983r. Harvard Business School opublikował "Perspektywy przedsiębiorczości", opracowanie, które definiowało różnice między przedsiębiorcami a pracownikami. Praca ta, napisana przez profesora Howarda H. Stevensona, jest jednym z najbardziej wymownych artykułów na ten temat, jaki kiedykolwiek czytałem. Spośród wielu różnic, jakie zostały omówione, znalazłem dwie, które wydają się być szczególnie głębokie.

ABC Bogatego ojca

Aktywa a pasywa

  • + Aktywa to to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni.
  • - Pasywa to to, co wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.

Czy dom, w którym mieszkasz, należy do aktywów czy do pasywów?

W świecie bogatego ojca dom to pasywa. Nawet, jeśli jesteś właścicielem nieobciążonej hipotecznie nieruchomości, musisz płacić podatki, ponosić koszty napraw itp. Dlatego właśnie dom wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni. Dopiero, gdy dokonasz sprzedaży z zyskiem i otrzymasz pieniądze, będziesz mógł zaliczyć dom do aktywów.

Historia bogatego ojca

Miałem dwóch ojców bogatego i biednego

Jeden był wykształcony i inteligentny, posiadał doktorat, a czteroletnie studia ukończył w czasie krótszym niż dwa lata. Następnie kontynuował studia na Stanford University, University of Chicago i Northwestern University – mając za każdym razem stypendium naukowe.

Drugi ojciec nigdy nie ukończył ósmej klasy. Obaj odnieśli sukces w trakcie swojej kariery, ciężko pracując przez całe życie. Obaj mieli świetne dochody.

Zaczynam z Robertem Kiyosaki

Marcin Szala opublikował na swoim blogu tekst "Zaczynam z Rentierem", w którym opisał powody uruchomienia serwisu internetowego Rentier.pl. Kontynuując jego myśl chciałem dodać, że pomysł na uruchomienie serwisu dotyczącego finansów rodził się w naszych głowach od dłuższego czasu. Wspólnie z Rafałem Olszakiem i Marcinem Szalą zajmujemy się pośrednictwem w sprzedaży usług finansowych i zastanawialiśmy się nad zbudowaniem narzędzia, które usprawni nam komunikację z klientami i zapewni ich profesjonalną obsługę.