Marcin Szala - blog | Rentier.pl

Ekonomia trudna sprawa, ale dla mnie to zabawa?

Od października tego roku w 12 wybranych wrocławskich przedszkolach będzie realizowany projekt Przedsiębiorczy Przedszkolak, którego organizatorem – inicjatorem jest Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wydział Edukacji, partnerem jest Nordea Bank Polska SA, a partner merytoryczny projektu to Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Odbiorcami tego, poważnego w swoich założeniach, projektu są 4 i 5 latki oraz ich rodzice, a realizatorami oczywiście nauczyciele wychowania przedszkolnego w wybranych przedszkolach.

Wzrosną koszty usług bankowych

Jak donosiły media przed kilkoma dniami, niektóre banki zapowiadają na jesień podwyżkę opłat i prowizji za prowadzenie konta osobistego. Co ciekawe podwyżki te będą dotyczyły klientów o niższych dochodach. Dotychczasowe przywileje np. bezpłatne prowadzenie rachunku, dodatkowe bonusy, lepsze oferty kredytowe, zachowają klienci o dochodach przewyższających 5 tyś. złotych.

Polacy wobec pieniędzy - MONEY TRACK 2010

MoneyTrack jest to coroczne, cykliczne badanie dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Badanie przeprowadzone jest na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo – kwotowej – N=1000, w styczniu 2010 techniką CAPI. MoneyTrack 2010 to druga edycja projektu. Badanie składa się z części stałej, która umożliwi śledzenie ewolucji postaw oraz najważniejszych trendów (powtarzanej co rok) oraz z części zmiennej, w każdej edycji badane są dodatkowe zagadnienia (w roku 2010 dotyczy ona rynku ubezpieczeń). Projekt MoneyTrack jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz naszej agencji. Badanie jest prowadzone pod kierownictwem naukowym dr hab. prof. UW Dominiki Maison.

Dyskusja o OFE

W ostatnich tygodniach w mediach toczy się debata na temat projektu reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych proponowanych przez minister pracy Jolantę Fedak i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zakłada ona między innymi obniżenie składki trafiającej do OFE z 7,3 % podstawy wymiaru składki do 3 % oraz zniesienie obowiązku przynależenia do OFE z możliwością wycofania się z nich.

NewConnect Convention 2010 we Wrocławiu

30 lipca 2010 roku na wrocławskim rynku odbędzie się trzecie doroczne spotkanie inwestorów, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rynku NewConnect.

Inwestycja w kulturę się opłaca

  • "Kraj w którym inwestuje się w kulturę rozwija się szybciej i lepiej funkcjonuje."
  • "Uznaje się, że w skali kraju każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury daje zwrot w postaci kilku złotych".
  • "Kultura to dobry pomysł na biznes, świetna nisza rynkowa w którą można zainwestować".

Inwestycja

Podobnie jak rentier, wyrażenie inwestycja bądź inwestowanie kojarzy się z pewną grupą ludzi. W tym przypadku najczęściej z przedsiębiorcami bądź bardzo bogatymi ludźmi, którzy inwestują bo mają za co.
Decyzje inwestycyjne każdy z nas podejmuje w swoim życiu wiele razy. Dotyczą one wyboru kierunku studiów, zdobycia kwalifikacji bądź, umiejętności. Mówimy wówczas że inwestujemy w siebie. To bardzo ważne inwestycje.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010

  • Reakcje krajów UE na globalny kryzys finansowy. Zagrożenia wynikające z praktyk protekcjonistycznych niektórych krajów.
  • Koniec kapitalizmu czy koniec patologii? Co czeka światową ekonomię po klęsce neoliberalizmu?
  • Nowy ład w Unii. Powrót stabilnego wzrostu. Gospodarka wobec zmian klimatu. Odbudowa zaufania i solidarności
  • Regulacja i nadzór na rynkach finansowych. Korzyści i zagrożenia. Powszechność nowego porządku i kwestia jego egzekwowania