Digate S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Warszawa, 3 stycznia 2013 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – poinformował o zmianach w akcjonariacie, w zakresie pakietu akcji kontrolowanego przez głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu – Łukasza Kossakowskiego. Zgodnie z zawartą umową największym akcjonariuszem Digate S.A. jest obecnie spółka LKInvest Sp. z o.o., która kontroluje 17,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A.

GMK Investment LTD zainwestuje 1 mln euro w Digate S.A.

Warszawa, 20 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym GMK Investment LTD, który zainwestuje 1 mln euro w projekty realizowane przez Digate S.A. GMK Investment LTD zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne).

Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

Warszawa, 7 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - według wstępnych wyliczeń osiągnął w październiku 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 370 tys. zł. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały rok 2011 wyniosła 20,46 tys. zł.

Digate S.A. podpisał umowę ramową z ITdoors

Warszawa, 25 października 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - podpisał umowa ramową ze spółką ITdoors, której przedmiotem będzie realizacja wspólnych projektów oraz wsparcia przez Digate S.A. sprzedaży oprogramowania Business Intelligence – Itdoors Eyes.

GMK Investment LTD planuje zainwestować 1 mln Euro w Digate S.A.

Warszawa, 24 października 2012 roku – Digate S.A. – poinformowała o otrzymaniu listu intencyjnego od spółki GMK Investment LTD, która zadeklarowała chęć inwestycji kwoty 1 mln Euro w Digate S.A.

Zmiany w akcjonariacie Digate S.A.

Warszawa, 28 sierpnia 2012 roku – Digate S.A. (wcześniej Novainvest S.A.) – spółka notowana na rynku NewConnect, działające w obszarze IT oraz nowych technologii – poinformowała o zmianach w akcjonariacie w związku z rejestracją w KRS akcji serii G. Zgodnie z przedstawionymi zawiadomieniami Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski został największym inwestorem Spółki, z pakietem akcji uprawniającym do 17,34% głosów na walnym zgromadzeniu.

Novainvest S.A. łączy się z Digate Interactive Sp. z o.o.

Nowy Zarząd planuje powrót do pierwotnej koncepcji modelu biznesowego Spółki

Warszawa, 2 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – połączy się z Digate Interactive Sp. z o.o. i zmieni nazwę na Digate S.A. W dniu 28 czerwca br. Novainvest S.A. nabyła łącznie 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy. Częściowa płatność w ramach zawartych transakcji zostanie dokonana w akcjach nowej emisji serii G. W dniu 29 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Łukasz Kossakowski.