Wikana S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

WIKANA S.A. jest jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Spółka działa w oparciu o trzy filary: działalność deweloperska (podstawowa) i sprzedaż nieruchomości komercyjnych (WIKANA S.A., WIKANA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O., SŁONECZNY STOK SP. Z O.O., WIKANA INVEST SP. Z O.O.), pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (WIKANA BIOENERGIA SP. Z O.O.), sprzedaż i dystrybucja obuwia oraz wyrobów skórzanych (MULTISERWIS Sp. z o.o.).

KRS: 0000144421

NWZA Wikana S.A. zadecydowało o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecydowało 3 marca 2011 roku o resplicie akcji w stosunku 10:1. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA, reprezentujący 59,23 % kapitału zakładowego. 2 marca br. Wikana S.A. nabyła trzy akcje własne o wartości nominalnej 0,02 zł (każda) w celu ich umorzenia, co umożliwi przeprowadzenie resplitu akcji. Kolejnym krokiem w ramach procesu resplitu jest skup do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł, przeprowadzony na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych.

Wikana S.A. rozpoczyna proces resplitu akcji

NWZA zadecydowało o skupie i umorzeniu trzech akcji własnych w celu wyrównania liczby akcji dla potrzeb resplitu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecydowało 17 lutego 2011 roku o skupie trzech akcji własnych w celu ich umorzenia, co umożliwi poprawne przeprowadzenie operacji resplitu akcji w stosunku 10:1. Po zakończeniu procesu podjęta zostanie uchwała o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Decyzja o resplicie akcji oraz o nabyciu akcji własnych celem wyrównania niedoborów scaleniowych, zostanie podjęta po wznowieniu obrad planowanym na dzień 3 marca 2011 roku

Wikana S.A. wykorzysta rozwiązania sieciowe

Prace nad nową strategią zostaną zakończone do końca I kw. 2011

Wikana S.A. – notowana na rynku głównym GPW firma deweloperska – rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju na lata 2011-2013, opartą na rozwiązaniach sieciowych i modułowych. Jej realizacja sprawi, że Wikana S.A. będzie pierwszym sieciowym deweloperem w Polsce, operującym głównie w miastach od 50 do 150 tys. mieszkańców. W związku z powziętymi pracami został wzmocniony zarząd Spółki, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych został powołany Pan Tomasz Grodzki. 17 lutego br. NWZA zadecyduje o resplicie akcji Wikana S.A. w stosunku 10:1.

NWZA Wikana S.A. zadecyduje o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecyduje 17 lutego br. o resplicie akcji w stosunku 10:1. W wyniku planowanej operacji wartość nominalna każdej nowej akcji wyniesie 0,20 zł. Akcje serii A, B, C, D, E, F zostaną scalone w jedną wspólną serię. Na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych NWZA zadecyduje również o skupie do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.