Trion na równi pochyłej

Dzisiaj zarząd firmy Trion (dawniej Tras Intur – Tychy) poinformował o wczorajszej rezygnacji Prezesa Zarządu Roberta Fałkowskiego. Prezes złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na 26.05.2010. Jako powód rezygnacji podał brak możliwości współpracy Zarządu z wiodącymi akcjonariuszami co utrudnia realizację restrukturyzacji i planów spółki.

Ekonomiści w Niemczech sugerują podniesienie podatku VAT z 19 do 25 procent

W związku z pogłębiającym się deficytem budżetowym w Niemczech rozgorzała debata publiczna. Jako proste i nieskomplikowane rozwiązanie dla polepszenia finansów publicznych część ekonomistów wskazuje podwyższenie stawki podatku VAT (Mehrwertsteuer) z 19 procent (obowiazuje od 2007 roku) do aż 25 procent. Wskazuje się, że takie posunięcie może przynieść wzrost przychodów do budżetu na poziomie 50 miliardów Euro co byłoby kwotą wystarczającą na pokrycie dziury budżetowej.

Sąd ogłosił upadłość firmy Techmex obejmującą likwidację majątku

Techmex to legenda. Założony w 1987 roku znany większości z nas jako wyłączny dystrybutor sprzętu firmy Toshiba. W 2000 roku Techmex wszedł w segment GIS czyli systemy informacji geograficznej i stworzył przy udziale Agencji Mienia Wojskowego Centrum Satelitarne SCOR, które zostało licencjonowanym operatorem satelity komercyjnego Ikonos. Dzięki temu Techmex zyskał możliwość opracowywania map satelitarnych, modeli zabudowy miast, map terenu etc. Techmex od 2004 roku obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ekspansja Cyfrowego Polsatu może przyspieszyć sprzedaż usług telefonii mobilnej

Cyfrowy Polsat w prezentacji wyników za 1 kwartał 2010 podał ciekawe informacje dotyczące planowanej ekspansji. Od lutego 2010 abonentom Cyfrowego Polsatu oferowana jest usługa dostępu do Internetu. CP chce aby w 2012 spółki, z którymi współpracuje a więc opisywane już wcześniej w artykule Aero2 (właściciel Mobyland) razem z Hawe (Sferia) mogły zaoferować dostęp do Internetu 75% abonentów Cyfrowego Polsatu.

Za utratę zdrowia spowodowaną stresem należy się odszkodowanie

We wtorek nastąpiło bezprecedensowe rozstrzygnięcie dla wszystkich pracowników. Dotyczyło ono kierowcy PKS Elbląg, który doznał udaru mózgu po wyjściu z gabinetu przełożonego, po otrzymaniu przez niego nagany i informacji o przeniesieniu na inne stanowisko z niższym uposażeniem. Przyczyną całego zajścia był incydent został opisany w Gazecie Prawnej.
Pracownik zażądał odszkodowania od firmy. Firma odmówiła wypłaty. W związku z tym kierowca skierował pozew do Sądu, który zasądził tytułem odszkodowania 50 tys. złotych. PKS w Elblągu odwołał się do Sądu II instancji, a ten prowadząc postępowanie w sprawie kierowcy autobusu zwrócił się z zapytaniem do Sądu Najwyższego :

Trzy dobrze płatne i mało stresujące zajęcia

Od pewnego czasu obserwuję pewne tendencje na rynku pracy związane z upowszechnianiem się pracy na odległość czyli tzw. telepracy w medycynie, naukach technicznych i generowaniem coraz to nowych projektów. Poza tym ewolucja gospodarki wskazuje na rosnącą rolę jaką musi odgrywać mobilność i samodzielność pracownika – stąd bardzo częste samozatrudnienie abstrahując od przyczyn podatkowych i ryzyk związanych z otoczeniem ekonomicznym. Coraz częściej ciężko o pracę na pełny etat dla pracowników najemnych co wymusza zmianę kwalifikacji, mobilność i ruch na rynku pracy.

Solorz i Karkosik łączą siły w telekomunikacji

 

W dniu wczorajszym NFI Midas wydał komunikat o powołaniu nowego Prezesa zarządu spółki Centernet:
 
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej, CenterNet S.A.(dalej zwanej "Spółką") o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Adama Kuriańskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 12 maja 2010 roku.
 
Co ciekawe Adam Kuriański od października 2009 pełni funkcję Prezes Zarządu Aero 2 oraz Członka Zarządu Mobyland.

Czy udany debiut PZU skończy się jak oferta PGE?

PZU zadebiutowało kursem 349 złotych co okazało się przyzwoitą ceną w stosunku do kursu odniesienia w wysokości 312,50 zł. W czasie trwania sesji – do czasu pisania tej wzmianki - kurs maksymalny wyniósł 356 złotych a minimalny 348,10 złotych. Ten przedział cenowy pozwala kupującym akcje w ofercie publicznej wyjść z inwestycji z zyskiem. Czy warto trzymać akcje PZU stając się inwestorem długoterminowym? Oferta PGE jak wiele wcześniejszych pokazuje, że w czasie pierwszej sesji mieliśmy dość mocne wahania kursu.