Euroimplant S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Euroimplant S.A. to oparta na unikalnej wiedzy spółka z branży biotechnologii. Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą możliwości opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów.

KRS: 0000293364

NWZA zdecyduje o nowej emisji akcji EUROIMPLANT S.A.

Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, zwołała Nadzywczajne Walne Zgromadzenie, które 12. marca 2012 roku zdecyduje o nowej emisji akcji z prawem poboru. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał, Emitent planuje zaoferować Inwestorom nie więcej niż 73.647.561 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny EUROIMPLANT S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Euroimplant S.A. – spółki biotechnologicznej notowanej na rynku NewConnect – w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Euroimplant S.A. na rynek główny warszawskiej GPW. Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym trafi łącznie 75 295 122 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D.

Yosemiko – nowa marka na rynku kosmetyków luksusowych

W dzień kobiet w jednym z warszawskich hoteli firma Euroimplant S.A. zaprezentowała nową linię kosmetyków o nazwie Yosemiko. Produkty tej marki są oparte na innowacyjnej formule aktywnych mikropeptydów, które działają na receptory skóry - pobudzając je do działania, stymulują procesy regeneracyjne i odnowę biologiczną poprzez intensyfikację produkcji kolagenu przez fibroblasty (komórki skóry). Linia Yosemiko dostępna będzie w czterech wariantach, w tym jeden dedykowany będzie dla mężczyzn.

EUROIMPLANT S.A. wprowadzi linie kosmetyków Yosemiko

Pierwsze produkty już w sprzedaży

Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – wprowadzi nową linie kosmetyków Yosemiko, opartą na formule Aktywnych Mikropeptydów, która znalazła już zastosowania w pierwszym produkcie spółki - ColldeVie. W sprzedaży są już dostępne „Regeneracyjne Płatki pod Oczy Yosemiko” oferowane w kilku wariantach. Jeszcze w tym roku pojawią się kolejne produkty.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Euroimplant

Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – powołała w dniu 27 stycznia 2011 roku Pana Daniel Kordela do składu Rady Nadzorczej. Zmiana w Radzie związana jest z rezygnacją w dniu 27 stycznia 2011 roku Pana Łukasz Foltyna, który ustąpił ze sprawowanej funkcji z powodów osobistych. Powołanie nowego członka zostało zrealizowane w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej na mocy zapisów zawartych w statucie spółki (§ 24, ust.1).