Przegląd sytuacji rynkowej (styczeń 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY

Dane makroekonomiczne opublikowane w styczniu w większości potwierdzały silny stan polskiej gospodarki. Kolejny raz pozytywnie zaskoczyła dynamika produkcji przemysłowej, która w grudniu wyniosła 7,7% r/r. Co ważne, wzrosty stały się udziałem zdecydowanej większości sektorów, nie tylko tych nastawionych na eksport i korzystających ze słabości polskiej waluty.

Na wysokim poziomie utrzymywała się także dynamika sprzedaży detalicznej, która wyniosła 8,6% r/r. Choć to wciąż bardzo dobry wynik, to należy jednak zauważyć istotne spowolnienie wobec danych z listopada (wzrost o 12,6%). To osłabienie można w pewnym stopniu przypisać tzw. efektom wysokiej bazy. Na taki odczyt z pewnością wpłynęła jednak również słabość polskiej waluty (wyższe ceny towarów importowanych) oraz brak poprawy sytuacji na rynku pracy. Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia (12,5% w grudniu) prawdopodobnie także w 2012 roku będzie przeszkadzać w mocniejszych wzrostach konsumpcji prywatnej.

Grudzień był również kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się wysoka inflacja cen producentów (PPI), która wyniosła 8,1%. Odczyt ten wraz z „jastrzębimi” wypowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej oraz inflacją „konsumencką” CPI na poziomie 4,6% (znacznie powyżej celu RPP) chłodzi oczekiwania odnośnie możliwych obniżek stóp procentowych.

W styczniu otrzymaliśmy również informacje odnośnie dynamiki polskiego PKB w 2011, która wyniosła 4,3%. Do tak silnego na tle innych państw europejskich wzrostu istotnie przyczyniły się inwestycje, które w minionym roku wzrosły o 8,7%, a w czwartym kwartale ich dynamika prawdopodobnie przekroczyła 10%. Najwidoczniej przedsiębiorcy, nie widząc długo wieszczonego załamania gospodarki, ruszyli do stopniowego odbudowywania mocy produkcyjnych.

RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Początek miesiąca przyniósł kontynuację osłabienia złotego w stosunku do dolara do najwyższych poziomów od połowy 2010 r. Również euro pozostawało na maksymalnych wartościach z poprzednich dwóch lat. Wraz z poprawą nastrojów na rynkach akcji polska waluta zaczęła jednak odrabiać straty i zakończyła miesiąc umocnieniem o 7% wobec waluty amerykańskiej i o ponad 5% w odniesieniu do euro. Poza mniejszym strachem na rynkach, aprecjacji złotego sprzyjały wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej sugerujące możliwość podwyżek stóp procentowych w tym roku. 

Na wartości zyskiwały również polskie obligacje, przy czym największe zmiany nastąpiły na tzw. długim końcu krzywej rentowności. W przypadku papierów 10-letnich rentowność spadła z 5,88% na koniec grudnia do 5,57%, natomiast w przypadku dwulatek rentowność obniżyła się z 4,84% do 4,70%. Jednocześnie na niezmienionym poziomie utrzymała się w styczniu wartość stawki referencyjnej WIBOR, która dla okresu trzech miesięcy wynosi 4,89%.

RYNEK AKCJI

Pierwszy miesiąc roku zakończył się bardzo optymistycznie dla inwestorów. Co ważne, zwyżki były udziałem szerokiego rynku. Widać było duże zainteresowanie inwestorów mniejszymi spółkami, wyrażone wzrostem indeksu sWIG80 o prawie 11% (10,87%), podczas gdy indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 8,75%. Spośród blue chipów najmocniej rosły akcje spółek wydobywczych (KGHM, JSW i Bogdanka) oraz banków (BRE, Pekao). W niełasce były natomiast firmy z sektorów defensywnych (TPSA, PGE).

Nie tylko lokalni inwestorzy mieli powody do zadowolenia. Niemiecki DAX zwyżkował o 9,5%, zaś S&P500 o ponad 4%. Jeszcze szybciej rosły indeksy na rynkach emerging markets: np. rynki: węgierski i turecki zanotowały ponad 11-procentowe zyski.

Pożywką dla giełd były dobre dane napływające z amerykańskiego rynku pracy oraz powrót optymizmu wśród przedsiębiorców, czego wyraz mieliśmy w lepszych od oczekiwań wskaźnikach ISM i PMI zarówno w USA, Europie jak i w większości rynków wschodzących.

Kolejny kwartał z rzędu pozytywnie zaskakują wyniki amerykańskich spółek. Wprawdzie skala zaskoczeń nie jest tak wysoka jak trzy miesiące wcześniej, jednak wciąż ponad 60% wyników przekracza oczekiwania analityków.

Wśród tak optymistycznych danych inwestorzy nieco zapomnieli o toczących się rozmowach przedstawicieli UE z władzami Grecji w sprawie kolejnej transzy pomocowej oraz warunków restrukturyzacji długu. Niewątpliwie temat ten podobnie jak sprawa rolowania długu innych krajów południowej Europy, wróci jeszcze na pierwsze strony gazet.

Zespół Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.

Pełne podsumowanie w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NF_Komentarz_rynkowy_luty_2012.pdf162.2 KB