NOBLE FUNDS GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (maj 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w kwietniu indeksy zachowywały się słabo i w większości przepadków znajdowały się w trendach spadkowych. Do wyjątków należy indeks giełdy chińskiej, który w kwietniu odrabiał swoje wcześniejsze spadki.

W ostatnim okresie obserwujemy, że indeksy opisujące zachowanie się rynków rozwijających się cechują się znacznie mniejszą zmiennością, niż np. niemiecki DAX, potrafiący w ciągu dnia wykonywać trzyprocentowe ruchy. 

Niższa niż zwykle (26% na początku kwartału) alokacja w akcje sprawiła, że wyniki inwestycyjne kwietnia można uznać za udane. W miesiącu tym największe zyski dały nam spółki z tureckiego sektora wydobywczego. Pod koniec kwietnia, wraz ze spadkiem cen, rozpoczęliśmy delikatne powiększanie pozycji w akcjach i doszła ona do ok. 35% - wciąż jesteśmy gotowi do szybkiego pozbycia się zakupionych akcji w przypadku nagłego pogorszenia koniunktury.

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy powiększanie pozycji na rynkach Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach (choć jest nawet ważniejsze, gdy analizujemy podmioty europejskie) interesują nas spółki o międzynarodowym charakterze i zdywersyfikowanych przychodach. W dalszej kolejności, pod warunkiem zatrzymania trwającej korekty, zamierzamy również powiększać zaangażowanie na rynkach azjatyckich.

Przypominamy, że nasz główny scenariusz wydarzeń przewiduje kontynuację pozytywnych tendencji w dalszej części roku i w związku z tym trwająca już dwa miesiące korekta, jeśli nie rozwinie się w nic poważniejszego, może stanowić dobry moment na dokupienie akcji.

Zespół Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NF_Global_Return_06.2012.pdf108.85 KB