NOBLE FUNDS GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (luty 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

Luty upłynął pod znakiem zmiennej koniunktury giełdowej. Niektóre rynki, jak na przykład parkiet amerykański, kontynuowały mozolne pięcie się w górę. Jednak wiele giełd weszło w okres płaskiej korekty, na zmianę rosnąc i spadając po kilka sesji z rzędu. Oprócz giełdy w Nowym Jorku korzystnie rozwijała się sytuacja między innymi w Japonii (gdzie prym wiodły mniejsze spółki) i w Rosji, na co z kolei wpływ miały rosnące ceny ropy naftowej. Zwracamy uwagę, iż wysokie ceny ropy są z kolei zagrożeniem dla koniunktury gospodarczej w większości innych krajów.

W skali całego miesiąca indeks MSCI World wzrósł o 4,6%, a indeks MSCI Emerging Markets – o 5,9%. W naszym regionie najsilniejszy był indeks giełdy moskiewskiej (+10%), akcje zyskiwały także w Turcji (+6,2%) oraz na Węgrzech (+2,1%). Największa część wzrostów dokonała się w pierwszej połowie lutego i od tego czasu wydaje się nam, że rynek stracił impet, rynki są wykupione i podatne na korektę.

Widząc perspektywę przejściowego – jak nam się obecnie wydaje – osłabienia koniunktury, ograniczyliśmy już w połowie miesiąca udział akcji w portfelu. Wynosi on obecnie ok. 30% i w przypadku rosnącego ryzyka wystąpienia spadków będzie nadal ograniczany. Niezależnie od tego uważamy, że kolejne miesiące mogą przynieść kontynuację dobrej koniunktury. Wydaje nam się jednak, że zanim to nastąpi, inwestorzy powinni stać się mniej optymistyczni, gdyż w obecnej chwili zdecydowana większość oczekuje dalszych wzrostów (co często oznacza, że większość kupiła już akcje i nie ma źródeł dodatkowego popytu).

W chwili obecnej ograniczyliśmy inwestycje w spółki o największej zmienności i mamy w portfelu wiele pozycji defensywnych. Jako kluczową utrzymujemy pozycję w akcjach spółek związanych z rynkiem metali szlachetnych. Uważamy, że w każdym wariancie rozwoju wydarzeń (inflacja cen instrumentów finansowych spowodowana drukiem pieniądza czy też dalsze niepokoje na rynkach) cena złota i srebra powinna zachowywać się dobrze.

Zespół Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NF_Global_Return_marzec_2012.pdf112.55 KB