NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (styczeń 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

W styczniu jednostka Noble Fund Timingowy odnotowała wzrost 6,5%. Dynamiczne wzrosty w styczniu sprawiły, że rynki wydają się być nieco wykupione. Dlatego też na funduszu Timingowym realizujemy część zysków i zmniejszamy alokację w akcjach. Równocześnie w średnim horyzoncie pozostajemy pozytywnie nastawieni do rynku akcji i czekamy na moment do ponownego zwiększenia pozycji.

Odnośnie alokacji sektorowej postanowiliśmy zredukować ekspozycję w sektorze handlu detalicznego. Utrzymujące się wysokie bezrobocie wraz z wciąż słabą polską walutą sprawiają, że siła nabywcza polskiego konsumenta słabnie. Choć grudniowa dynamika sprzedaży detalicznej pozostała na przyzwoitym poziomie to obawiamy się pogorszenia odczytów w kolejnych miesiącach a tym samym braku wyraźnej poprawy wyników spółek detalicznych w 2012 roku.

Większej wartości upatrujemy w spółkach produkujących dobra przemysłowe, korzystających na wysokiej konkurencyjności polskiego eksportu. Rosnący poziom optymizmu wśród przedsiębiorców wraz z wysokim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych skłaniają nas do przeważania producentów dóbr inwestycyjnych. Wciąż atrakcyjne są dla nas defensywne spółki telekomunikacyjne, oferujące wysokie stopy dywidendy. 

Zespół Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NF_Timingowy_luty_2012.pdf116.07 KB