Zmiany we władzach OPEN-NET S.A.

OPEN-NET S.A. przyśpieszy akwizycje

Katowice, 17 października 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podał informacje o zmianach we władzach Spółki. W dniu 17 sierpnia 2011 r. przewodniczący rady nadzorczej oraz założyciel OPEN-NET S.A. Janusz Kumala został oddelegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Obecny Prezes Zarządu oraz Wiceprezes złożyli rezygnacje. W ciągu najbliższych dwóch tygodni OPEN-NET S.A. zaktualizuje strategie rozwoju, która będzie uwzględniała m.in. emisję obligacji.

-„Pan Janusz Kumala jest jednym z założycieli, który wcześniej przez 10 lat pełnił już funkcję Prezesa Zarządu OPEN-NET S.A. Jego doświadczenia na rynku telekomunikacyjnym oraz znajomość struktur OPEN-NET S.A. gwarantują przyśpieszenie organicznego rozwoju spółki jak również przez akwizycje. 19 września 2011 r. podpisaliśmy przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. z o.o. Cały czas prowadzimy także rozmowy z innymi podmiotami, które mogą wzmocnić Grupę OPEN-NET S.A.” - mówi Tomasz Bartel, członek Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

Janusz Kumala w latach 1997-2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu OPEN-NET S.A. W latach 1998 - 2004 był wiceprezesem Zarządu operatora telekomunikacyjnego Intertel Sp. z o.o. Jako prezes Zarządu Emitenta w drugiej połowie lat 90 XX w. wprowadził innowacyjne na owe czasy technologie takie jak: Gigabit Ethernet, Callback oraz opracował wizję rozwoju Spółki w kierunku wykorzystania technologii VoIP w świadczeniu usług telefonii internetowej. 

-„Poza SferaNet Sp. z o.o., jeszcze w tym roku planujemy włączyć do Grupy przynajmniej jeden podmiot działający na rynku telekomunikacyjnym. W chwili obecnej sytuacja na rynkach kapitałowych nie sprzyja nowym emisjom akcji, dlatego przyglądamy się alternatywnym sposobom pozyskiwania kapitału. OPEN-NET ma stosunkowo niski współczynnik zadłużenia, dlatego też rozważamy finansowanie kolejnych akwizycji m.in. z wykorzystaniem obligacji. W najbliższych dniach planujemy zwołanie NWZA na którym przedstawimy akcjonariuszom nasze propozycje w zakresie finasowania programu akwizycji oraz ekspansji na nowe obszary.” - mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

10 października 2011 r. OPEN-NET S.A. podpisał umowę współpracy partnerskiej z Politechniką Śląską. Przedmiotem umowy jest wykonanie prototypów systemów telekomunikacyjnych będących celem zadań w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4-4.1).

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Zmiany_we_wladzach_OPEN-NET_SA.pdf205.1 KB