ZWZA Open-Net S.A. zadecyduje o przejściu na rynek regulowany

Katowice, 4 czerwca 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net S.A. – publicznego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadecyduje 29 czerwca 2012 r. o przejściu Spółki na rynek regulowany. Rozpoczęcie prac nad prospektem rozpocznie się III kw. 2012 r. Debiut planowany jest na przełomie roku 2012/2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca 2012 r.

-„Spodziewamy się że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze pozytywnie zagłosują za podjęciem prac mających na celu debiut na rynek regulowanym. W III kw. br. planujemy rozpoczęcie prac nad prospektem, które powinny zakończyć się zmianą rynku notowań na przełomie 2012/2013 roku. Do tego czasu skoncentrujemy się na wzroście skali działalności a tym samym na podniesieniu kapitalizacji Grupy do poziomu wymaganego dla zmiany parkietu. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie aktywności w obszarze akwizycji na rynku telekomunikacji, tym samym nie planujemy realizacji nowej emisji akcji towarzyszącej przejściu na rynek regulowany.” – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

23 maja 2012 r. Open-Net S.A. informował o przyjęciu do opatentowania przez Urząd Patentowy RP dwóch wynalazków pod nazwą "Multimedialna obudowa telefonu komórkowego" oraz "Obudowa komputera przenośnego". Ponadto zgłoszono ochronę wzoru użytkowego pod nazwą "Gniazdo multimedialne komputera na telefon komórkowy". 

-„Rejestrowane patenty pozwolą na zastosowanie unikalnych w skali globalnej rozwiązań z zakresu teleinformatyki dla urządzeń mobilnych. W perspektywie przejścia na rynek regulowany, wysoki wskaźnik innowacyjności pozwoli nam na umocnienie przewag konkurencyjnych i możliwość skutecznej konkurencji z większymi spółkami działającymi na rynku telekomunikacji. Tym samym liczymy na przyciągnięcie uwagi funduszy inwestycyjnych typu TFI czy OFE, z którymi moglibyśmy podjąć współpracę w zakresie realizacji nowych innowacyjnych projektów. Docelowo planujemy powołać jednostkę badawczo - rozwojową, odpowiedzialną za współpracę z instytutami badawczymi bądź innymi jednostkami naukowymi.” - dodaje Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Największym akcjonariuszem Open-Net S.A. jest fundusz Global VC Sp. z o.o., który posiada 596 000 akcji stanowiących 38,85% w udziale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Open-Net S.A. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
ZWZA_Open-Net_S.A._zadecyduje_o_przejsciu_na_rynek_regulowany.pdf194.29 KB