Wyniki Aedes S.A. po trudnym III kwartale 2013 roku

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. opublikowała raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Przychody ze sprzedaży netto Generalnego Wykonawcy sięgnęły ponad 12,9 mln zł, ale były niższe o 15 proc. od uzyskanych w III kwartale 2012 roku. Wynik netto Spółki jest ujemny i wynosi -345 tys. złotych.

W ujęciu narastającym po dziewięciu miesiącach roku Spółka zanotowała ponad 34,3 mln zł przychodów oraz 72,6 tys. zł zysku netto. 

Głównymi czynnikami, które miały znaczący wpływ na osiągnięte w III kwartale br. wyniki finansowe Spółki było opóźnienie w realizacji I etapu inwestycji zlokalizowanej przy ul. Bociana w Krakowie oraz spowolnienie prac na budowie osiedla mieszkaniowego w Zabrzu (woj. śląskie).

W przypadku pierwszego z wymienionych projektów Aedes S.A. poniósł niezamierzone koszty związane z przedłużeniem się okresu wykonania części prac i koniecznością poniesienia kosztów stałych budowy w okresie dłuższym niż planowany oraz zaangażowaniem dodatkowych osób kadry nadzorującej. 

Natomiast w przypadku inwestycji w Zabrzu, Spółka zaangażowana jest w jej finansowanie poprzez udzielony Zleceniodawcy oprocentowany kredyt kupiecki. Z uwagi na zbliżający się limit udzielonego kredytu, Zarząd Spółki zdecydował w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z łączącą strony umową, o spowolnieniu realizacji prac przy wskazanym projekcie. Umożliwi to Zleceniodawcy pozyskanie dalszych środków w wyniku prowadzenia akcji sprzedażowej powstającej inwestycji.

„Wbrew entuzjazmowi okazywanemu w licznych analizach na początku roku, dotychczasowe nasze doświadczenie wskazywało, iż rok 2013 nie będzie łatwym okresem dla branży budowlanej. Ponadto, w samym III kwartale br. nałożyły się dodatkowe czynniki jak opóźnienie prac z winy Podwykonawców na jednej z oddanych już inwestycji oraz konieczność spowolnienia realizacji robót na inwestycji w Zabrzu. Obie sytuacje wpłynęły na zanotowany w tym okresie ujemny wynik netto. 

Również przychody ze sprzedaży są niższe niż przewidywane, co związane jest przede wszystkim ze wstrzymaniem jednego z powierzonych nam zleceń. Umowa nie została rozwiązana, zaś z informacji otrzymanych od Zleceniodawcy wynika, iż wznowienie prac na tym obiekcie możliwe będzie najwcześniej na koniec bieżącego roku.” – tłumaczy Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

ZEROWE I UJEMNE MARŻE

Według danych GUS w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. wydano o 18,1 proc. mniej pozwoleń na budowę nowych mieszkań niż w analogicznym okresie 2012 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 16,2 proc.

Mniej nowych projektów na rynku, to większa konkurencja. 

„Mniej nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku pierwotnym to wynik ogólnej dekoniunktury w branży, ograniczenia finansowania przez banki nowych projektów deweloperskich, a także zakończenia programu rządowej pomocy >>Rodzina na swoim<<. Wszystko to powoduje, że jedna trzecia firm, które obecnie biorą udział w przetargach i konkursach zgadza się na zlecenia o zerowej lub wręcz ujemnej marży. Sytuację tę obserwujemy już od pewnego czasu, a ostatnio potwierdziły ją wyniki niezależnego badania, opublikowane w raporcie dotyczącym budownictwa w Polsce. Nasza strategia rozwoju zakłada wzrost Spółki dzięki usługom wysokiej jakości oraz wyjściu naprzeciw potrzeb deweloperów np. poprzez wsparcie w działaniach formalno-administracyjnych związanych z realizacją danej inwestycji. Nie zamierzamy obniżać cen poniżej poziomu rentowności. 

W chwili obecnej z tego powodu nasze oferty zostają odrzucone w niektórych postępowaniach przetargowych.” – komentuje Maciej Targosz. 

W III kwartale 2013 r. Aedes S.A. złożył ofertę w 25 przetargach: m.in. z zakresu budownictwa przemysłowego (5), obiektów użyteczności publicznej (6) oraz budownictwa mieszkaniowego (14). W przypadku sześciu planowanych projektów, oferta Spółki została zakwalifikowana do dalszego etapu postępowania, choć na etapie końcowym została odrzucona. Spółka zwyciężyła w jednym z konkursów z zakresu budownictwa przemysłowego (inwestycja w Bytomiu). Ponadto, na rozstrzygnięcie oczekują nadal cztery przetargi.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Wyniki_Aedes_S.A._po_trudnym_III_kwartale_2013_roku_-_I.pdf281.24 KB