Pierwsze 12 miesięcy życia …na giełdzie. Aedes S.A. rok po debiucie na NewConnect

18-go czerwca 2012 roku o godzinie 11:35 na małą giełdę wkroczyła krakowska spółka Aedes S.A.. Udany debiut nowego emitenta przyniósł wzrost kursu praw do akcji serii D o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Właśnie mija rok od tego wydarzenia. Zarząd Spółki podsumowuje miniony okres.

„Rok 2012 był na pewno czasem wytężonej pracy i nauki. Uczyliśmy się nowych rzeczy, głównie związanych z obowiązkami spółki publicznej. Obecność na NewConnect pokazała nam, iż można sprawnie działać opierając się na zasadach transparentności oraz otwartości wobec interesariuszy. Ponadto, co już wielokrotnie powtarzałem, debiut otworzył nam wiele drzwi i możliwości rozwoju. Dziś oceniam, iż była to dobra decyzja.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

Aedes S.A. jest spółką budowlaną, działającą na rynku Małopolski od 2001 roku. Świadczy usługi z zakresu realizacji inwestycji budowlanych typu budynki mieszkalne oraz obiekty handlowo-biurowe. Specjalizuje się w zadaniach Generalnego Wykonawcy, zapewniając kompleksowe wykonawstwo, zarządzanie oraz nadzór nad realizacją powierzonych projektów. Ponadto, firma posiada Dział Robót Wykończeniowy dedykowany zleceniom z zakresu modernizacji pomieszczeń oraz aranżacji wnętrz.

AKCJONARIAT

Do obrotu na rynku alternatywnym wprowadzonych zostało 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 706.430 zwykłych na okaziciela serii D.Obecnie cena walorów Emitenta utrzymuje się na poziomie ok. 0,52 zł, dając wartość kapitalizacji ok. 2,9 mln zł. Jednocześnie wartość księgowa Spółki wynosi 5,3 mln złotych.

„Większość udziałów znajduje się w rękach założycieli firmy: moich oraz dwóch wspólników. Free float wynosi obecnie ok. 23 proc. Te akcje znajdują się głównie w rękach inwestorów indywidualnych, którzy są nam bardzo przychylni. Ich aktywność obserwujemy w pytaniach, które do nas przysyłają pocztą elektroniczną. Najaktywniejsi mają możliwość spotkać się i porozmawiać ze mną, a także zobaczyć na własne oczy prowadzone przez nas inwestycje.” – mówi Maciej Targosz

W listopadzie w związku z następującą przeceną akcji, Zarząd zdecydował się na publikację specjalnego oświadczenia.

„Choć jesteśmy młodą spółką giełdową, to już mieliśmy okazję do publikacji stanowiska zarządu, które dotyczyło obniżenia kursu notowań akcji. W ten sposób zasygnalizowaliśmy, że zależy nam na jak najwyższej wycenie Spółki i chcemy o nią dbać. Dzięki temu działaniu kurs został nieco ustabilizowany.” – tłumaczy Prezes Aedes S.A.

BLASKI i CIENIE DZIAŁALNOŚCI

W opublikowanym w maju br. raporcie rocznym, Spółka przedstawiła wzrost wyników finansowych. W 2012 roku Aedes S.A. wypracował ponad 56 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do 2011 roku stanowi wzrost o 61,52 proc. (z ponad 35 mln zł). Zysk netto w ubiegłym roku wyniósł ponad 1,15 mln zł i był wyższy o 15,40 proc. od wyniku osiągniętego w roku poprzednim (ponad 1 mln zł). W 2012 roku wyższa niż rok wcześniej była również wartość zysku operacyjnego (EBIT), który wzrósł z ok. 1,46 mln zł w 2011 r. do ponad 2,15 mln zł w 2012 r., czyli o 47,75 procent.

„Wyniki osiągnięte w 2012 roku są efektem terminowego zakończenia trzech istotnych projektów budowlanych o łącznej wartości 29,7 mln złotych. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym mogliśmy realizować wszystkie prowadzone inwestycje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Podkreślam, że wartości te nie zaspokajają naszych oczekiwań oraz założeń, poczynionych na początku ubiegłego roku. Deweloperzy wstrzymali dużą część planowanych inwestycji. Jest to istotny czynnik, który powoduje, iż konkurencja na rynku zwiększa się i aby pozyskać kontrakt, musimy uelastyczniać politykę cenową, 

co niejednokrotnie wiąże się z niższą marżą. Dodatkowo, ponosimy koszty w postaci zakupu materiałów budowlanych, których ceny - wbrew panującej opinii, nie są niższe, 

a w niektórych przypadkach nawet o wiele wyższe. Zatrudniamy także wielu podwykonawców. Na obu tych obszarach trudno jest o duży margines negocjacji, szczególnie, gdy zależy nam na jakości wykonanej pracy. Obecna w branży budowlanej dekoniunktura przyczyniła się również do obniżenia rentowności Spółki w 2012 roku, którą planujemy poprawiać w kolejnych latach poprzez optymalizację polityki finansowej Spółki.” – tłumaczy Maciej Targosz

Choć w branży budowlanej od kilku kwartałów panuje dekoniunktura, to Aedes S.A. wciąż zdobywa krakowski rynek nieruchomości. Obecnie w portfelu zleceń Aedes S.A. znajduje się 10 projektów. Łączna wartość prac do zrealizowania w ramach tych inwestycji wynosi ok. 50,8 mln złotych.

„W ubiegłym roku pozyskaliśmy pięć dużych zleceń o łącznej wartości ponad 58 mln zł. Z niepokojem obserwowaliśmy sytuację na rynku mieszkaniowym. Część deweloperów wycofała się z planów nowych inwestycji. Końca dobiegł rządowy program >>Rodzina na Swoim<<, ponadto w międzyczasie w życie weszła tzw. ustawa deweloperska. Jednak ustabilizowaliśmy sytuację Spółki, zawarliśmy nowe umowy. W tym roku przybyły nam cztery kolejne kontrakty na łączną kwotę ponad 31 mln złotych. Mamy co robić do końca III kwartału 2014 roku.” – dodaje Maciej Targosz

CELE NA NAJBLIŻSZE LATA

Zarząd Aedes S.A. chciałby, aby Spółka rozwijała się w kierunku samodzielnie realizowanych inwestycji mieszkaniowych oraz znalazła swoje miejsce wśród wykonawców projektów z zakresu budownictwa przemysłowego i komercyjnego.

„Realizując daną inwestycję korzystamy z pomocy wielu Podwykonawców. Zależy nam, aby tę ilość stopniowo ograniczać. Ważne jest, aby Spółka do pewnego stopnia była samodzielna. Planujemy także stopniowe wejście w segment realizacji obiektów przemysłowych i komercyjnych. Z opinii analityków branży wynika, iż będzie to rynek dynamicznie rozwijający się jeszcze w kolejnych latach. Dotychczas zrealizowaliśmy już projekt przepompowni ścieków w Katowicach, zaś w tym roku wykonamy część prac w ramach budowy obiektu biurowo-magazynowego w Krakowie.” – mówi Maciej Targosz

CO NOWEGO?

Po debiucie na rynku NewConnect, Spółka odświeżyła stronę internetową, która oprócz nowej odsłony zyskała także dział relacji inwestorskich, zgodny z obowiązującymi wymogami. Ponadto, wdrożony został system informatyczny, który usprawnił wewnętrzny obieg dokumentów. Środki pieniężne pozyskane przez Aedes S.A. w ramach prywatnej emisji akcji posłużyły w doposażeniu parku maszynowego - zgodnie z założeniami strategii rozwoju. Zakupione zostały dwa żurawie wieżowe oraz podnośnik teleskopowy. 

 „Najważniejszymi wydarzeniami minionego roku był na pewno debiut Aedes S.A. na rynku NewConnect, co umożliwiło bardziej dynamiczny rozwój spółki. Ponadto, wyniki finansowe zostały utrzymane na podobnym poziomie, jak w roku 2011, co jednak nas nie satysfakcjonuje. Skupiliśmy się także na działaniach z zakresu komunikacji zewnętrznej, które przyczyniają się do większej transparentności działalności Spółki. Zaś w moim życiu osobistym, najważniejsze były narodziny córki.” – podsumowuje z uśmiechem Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Pierwsze_12_miesiecy_zycia.pdf259.31 KB