Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną Telsat

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej Telsat. Wstępna wartość umowy została określona na kwotę 600 tys. zł. Zawarcie właściwej umowy nastąpi po zakończeniu audytu, jednak nie później niż w terminie do dnia 30 marca 2012 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

-„Nabycie sieci Telsat planujemy sfinalizować w I połowie 2012 roku, pod warunkiem zakończenia audytu zgodnie z oczekiwaniami. Po zakończeniu procesu integracji struktur, skupimy się na wdrożeniu nowych usług w obszarze działania sieci tj. na obszarze gminy Łazy koło Zawiercia. W chwili obecnej Telsat oferuje usługi z zakresu telewizji kablowej, dlatego też w pierwszej kolejności będziemy chcieli uzupełnić bazę programową, a także rozszerzyć ofertę o usługi Internetu i telefonu. Biorąc pod uwagę duży potencjał regionu, spodziewamy się dość dynamicznego przyrostu w zakresie zdobywania udziałów na tym rynku, oczywiście w pierwszej kolejności będziemy chcieli dotrzeć z nowymi usługi do klientów którzy korzystali już z usług Telsatu.” – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Transakcja nabycia sieci telekomunikacyjnej Telsat zostanie sfinalizowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji. Docelowo Open-Net S.A zamierza wyemitować obligacje zamienne na akcje o wartości do 15 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży telekomunikacyjnej.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Open-Net_SA_przejmie_siec_telekomunikacyjna_Telsat.pdf53.67 KB