Open-Net S.A.: 308 tys. zł przychodu i 175 tys. zł zysku netto w III kw. 2011 r.

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w III kw. 2011 r. ponad 308,75 tys. zł przychodu i 145,03 tys. zł zysku netto w porównaniu do 344,16 tys. zł przychodu i 44,60 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jeszcze w br. Open-Net S.A. planuje wyemitować pierwszą serie obligacji zamiennych na akcje. Środki pozyskane z emisji długu zostaną przeznaczone na sfinansowanie akwizycji na rynku telekomunikacyjnym. W okresie 5 lat całkowita wartość obligacji wyniesie do 15 mln zł.

-„W III kw. 2011 r. zysk netto wyniósł 145,03 tys. zł w porównaniu do 44,60 tys. zł straty w roku 2010 r. Tak istotna poprawa rentowności w III kw. 2011 r. to w znacznej mierze efekt podjętych działań w zakresie w zakresie optymalizacji struktur sprzedaży, wyeliminowania obszarów nierentownych oraz ujednolicenia nadzoru nad siecią. Jednakże dla wyniku kolejnych kwartałów kluczowe będą działania związane z realizowanymi akwizycjami. 7 listopada sfinalizowaliśmy umowę nabycia SferaNet Sp. z o.o. Jeszcze w IV kw. 2011 r. planujemy włączenie struktur tej spółki do Open-Net S.A., co powinno niemal dwukrotnie zwiększyć skalę naszej działalność. Do końca grudnia planujemy także zakończyć negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A.

* * * * *

OPEN-NET S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

KRS: 0000073227

 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Open-Net_S.A._-_wyniki_za_III_kw._2011.pdf79.23 KB