OPEN-NET S.A. podpisał umowę ramową z Politechniką Śląską

Katowice, 10 października 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę współpracy partnerskiej z Politechniką Śląską. Przedmiotem umowy jest wykonanie prototypów systemów telekomunikacyjnych będących celem zadań w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4-4.1).

-„W ramach podpisanej umowy zostały jasno wyznaczone nasze kompetencje w zakresie poszczególnych obszarów badań, tym niemniej każdy projekt będziemy realizowali na mocy odrębnych umów. W chwili obecnej złożyliśmy już pierwszy wniosek o dofinansowanie, projekt powinien ruszyć do końca roku. 

Przy wyborze projektów będziemy się kierować ich potencjałem w zakresie wykorzystania i wdrożenia w OPEN-NET S.A., przy czym istotna będzie dla nas zarówno strona techniczna przedsięwzięcia jak i jego potencjał ekonomiczny przy ewentualnej komercjalizacji.” - mówi Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

19 września 2011 r. OPEN-NET S.A. podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł. Termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży udziałów Strony ustaliły na 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych SferaNet.

15 września 2011 r. OPEN-NET S.A. informował o zmianach w strukturze grupy kapitałowej, w wyniku której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A. Reorganizacja struktury grupy miała na celu wyeliminowane procesów nieistotnych dla wyniku finansowego OPEN-NET S.A., co w rezultacie pozwoli inwestorom na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod względem realizowanej strategii jaki i kontroli nad sytuacją finansową.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
OPEN-NET_SA_podpisal_umowe_ramowa_z_Politechnika_Slaska.pdf203.37 KB