Novavis S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect Na otwarciu cena akcji wzrosła o 50% do 1,5 zł za akcję

Warszawa, 4 lipca 2013 roku – Novavis S.A. – podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii – zadebiutował na rynku NewConnect. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 50% do 1,5 zł za akcję, wobec ceny odniesienia która wynosiła 1 zł. Do obrotu na NewConnect zostało wprowadzone 1.000.000 akcji serii C.

W maju 2013 r. Novavis S.A. przeprowadziła emisję prywatną akcji serii C z której pozyskała 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę sieci sprzedażowej punktów pod marką „Voolt” oraz zakup nieruchomości pod instalacje fotowoltaiczne średniej mocy. W 2014 r. Novavis S.A. prognozuje osiągnięcie 6 mln zł przychodu i 600 tys. zł zysku netto.

Cele emisyjne:

  • Budowa sieci punktów obsługi klienta „Voolt”, której przedmiotem działalności będzie sprzedaż produktów Novavis S.A. i jej partnerów oraz doradztwo w obszarze OZE dla sektora MŚP oraz klientów indywidualnych. Do końca 2014 planowane jest uruchomienie minimum 11 takich punktów.
  • Budowa własnych małych instalacji fotowoltaicznych (w tym także instalacji hybrydowych z mikroturbinami wiatrowymi).
  • Rozwój programu budowy instalacji fotowoltaicznych we współpracy ze Spółdzielniami oraz JST, w tym m.in. rozwój programu „Zielone Spółdzielnie” i „Dachy dla Gminy”.
  • Stworzenie i promocja e-platformy dedykowanej do sprzedaży urządzeń z segmentu OZE wraz z systemem prezentacji i dystrybucji. Platforma będzie zintegrowana z interaktywnym systemem doboru optymalnego źródła z OZE dla prosumenta i MSP.
  • Przygotowanie terenu w Dłutowie pod budowę farmy fotowoltaicznej oraz wykonanie infrastruktury technicznej wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej.