KNF zatwierdził prospekt emisyjny Euroimplant S.A.

Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, opublikowała komunikat, w którym poinformowała o zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Prospekt został złożony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii E. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru.

Spółka zaoferuje Inwestorom do 73.647.561 akcji serii E. Do obrotu trafi także 147.295.122 jednostkowych praw poboru. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 12 groszy. Oznacza to, że Euroimplant może pozyskać z rynku ok. 9 mln złotych.

„Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, środki pozyskane w ramach oferty publicznej akcji serii E planujemy przeznaczyć m.in. na wyposażenie laboratorium w Kajetanach oraz uruchomienie produkcji. Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania konkursowego na dostawcę specjalistycznych urządzeń, które zostaną wykonane zgodnie z opracowaną specyfikacją.” – mówi Andrzej Kisieliński, prezes zarządu Euroimplant S.A.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU

Spółka dokonała także aktualizacji dotychczasowej strategii rozwoju. Obecnie jej głównym założeniami są zwiększenie mocy produkcyjnej dzięki uruchomieniu powstającego w Kajetanach laboratorium. 

„Planujemy stopniowo zwiększać wartość i wolumen sprzedaży naszych produktów oraz usług. Przed nami uruchomienie produkcji w Kajetanach, co powinno nastąpić pod koniec bieżącego roku. Planujemy również wprowadzenie nowych usług. Tutaj mam na myśli przede wszystkim rozszerzenie działalności Banku Tkanek o usługę pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej dorosłych osób oraz dostarczanie ich w postaci gotowej do zastosowania w zabiegach medycyny estetycznej jak korekcja budowy anatomicznej czy naprawa pooperacyjnych skutków ubocznych, takich jak miejscowa deformacja ciała. W międzyczasie zamierzamy zbudować sieć relacji z przyszłymi dystrybutorami oraz odbiorcami produktów marki Euroimplant. Dzięki temu będziemy stopniowo zwiększać wartość osiąganej sprzedaży. Mamy już opracowaną pełną strategię marketingową.” – tłumaczy Andrzej Kisieliński.

Niedawno Euroimplant S.A. uzyskał także patent na zgłoszony przez siebie wynalazek pod nazwą "Bioreaktor". Bioreaktor będzie stosowany m.in. w inżynierii tkankowej, toksykologii in vitro jak również w wielu innych dziedzinach biotechnologii.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
KNF_zatwierdzil_prospekt_emisyjny_Euroimplant_SA.pdf153.87 KB