Grupa Open-Net S.A. przekroczyła prognozę zysku na rok 2011 o 843,31%

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w IV kw. 2011 r. 822,19 tys. zł przychodu i 649,29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 309,43 tys. zł przychodu i 110,71 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jednocześnie na poziomie Grupy tj. (włączając wyniki spółki zależnej SferaNet Sp. z o.o.) Open-Net S.A. osiągnął łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto, co oznacza przekroczenie prognozy na rok 2011 o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto.

-„IV kwartał był rekordowym okresem w historii Open-Net S.A. Na poziome jednostkowym zanotowaliśmy 822,19 tys. zł przychodu ze sprzedaży w porównaniu do 309 431,87 przychodu analogicznym okresie 2010 roku, co oznacza wzrost o ponad 165% r-d-r. Co ważne, obserwowany wzrost wynika z rosnącej skali działalności Spółki oraz wzrostu efektywności działań sprzedażowych, dlatego też spodziewamy się utrzymania tej dynamiki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

IV kw. 2011 r. to także bardzo udany okres pod względem osiągniętego wyniku netto, który wyniósł aż 649,29 tys. zł w porównaniu do 110,71 tys. zł straty r-d-r. Przy czym warto tu zwrócić uwagę, iż ponadprzeciętny wyniku netto w tym okresie to w dużym stopniu rezultat rozwiązania rezerwy i sprzedaży należności w wysokości 527,06 tys. zł na rzecz wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się windykacją. Poprawa rentowności to także efekt zwiększenia zdolności Open-Net S.A. do podnoszenia przychodów bez generowania proporcjonalnego wzrostu kosztów stałych.

W raporcie za IV kw. 2011 r. zdecydowaliśmy się także na pokazanie wyników naszego podmiotu zależnego SferaNet Sp. z o.o., który na koniec 2011 roku wypracował 1,97 mln zł przychodu i ponad 90,14 tys. zł zysku netto. Open-Net S.A. oraz Sfera-Net Sp. z o.o. zanotowały łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto co oznacza, iż w przypadku publikacji skonsolidowanych danych prognoza na rok 2011 zostałaby przekroczona o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto. Jednocześnie osiągnięty wynik byłby zbliżony do prognozy na rok 2012, która zakładała osiągnięcie 4,05 mln zł przychodu i 357 tys. zysku netto. Docelowo planujemy dokonać pełnej integracji struktur Open-Net S.A. oraz SferaNet Sp. z o.o., co powinno nastąpić do końca 2012 r.” – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Grupa_Open-Net_SA_przekroczyla_prognoze_zysku.pdf239.88 KB