Euroimplant S.A.: prospekt emisyjny złożony do KNF, cena emisyjna wyznaczona na 0,12 zł

Zarząd Euroimplant S.A., notowanej na głównym parkiecie GPW spółki biotechnologicznej podjął uchwałę dotyczącą ceny emisyjnej akcji serii E w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na poziomie 0,12 zł. Oznacza to, iż Spółka planuje pozyskać ok. 9 mln zł. Środki z emisji pozwolą na zakup specjalistycznego wyposażenia dla powstającego laboratorium. Kapitał ten posłuży także działaniom związanym z uruchomieniem obiektu oraz pierwszej produkcji.

W ubiegły piątek, 30 marca br., Euroimplant S.A. złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. 

- „Z planowanej emisji akcji chcielibyśmy pozyskać ok. 9 mln zł, które przeznaczone będą na zakup urządzeń oraz uruchomienie naszego laboratorium w Kajetanach. Pomieszczenia produkcyjne oraz wszystkie urządzenia wymagają odpowiedniej certyfikacji ISO i GMP. Mamy zapewnioną dotację z PARP-u w wysokości 60 proc. kosztów związanych z wyposażeniem, jednak, aby z tej dotacji skorzystać musimy posiadać 40 proc. środków własnych. Te mają pochodzić z emisji akcji serii E.” – mówi Andrzej Kisieliński, prezes zarządu Euroimplant S.A.

- „Jesteśmy już po przeprowadzeniu jednego postępowania o zatwierdzenie Prospektu zrealizowanego w związku ze zmianą rynku notowań, które trwało ok. 2 miesięcy. Powyższe dało nam niezbędne doświadczenie w zakresie procedur z nim związanych, dlatego też spodziewamy się, iż nasz prospekt nie będzie wymagał wielu poprawek i w ciągu najbliższych tygodni KNF go zatwierdzi. Subskrypcja akcji serii E planowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu.” – dodaje Andrzej Kisieliński.

Oferta publiczna Euroimplant S.A. obejmie 73.647.561 sztuk akcji serii E emitowanych z zachowaniem prawa poboru. Jednostkowe prawo poboru akcji serii E otrzymają inwestorzy, którzy 23 kwietnia 2012 roku (dzień prawa poboru) będą akcjonariuszami Spółki. Dwie dotychczasowe akcje Euroimplant S.A. będą uprawniać do nabycia jednej akcji serii E.

Oferującym akcje nowej emisji, zgodnie z zawartą w lutym br. umową będzie Dom Maklerski WDM S.A.

Poprzednia emisja akcji serii D miała miejsce w 2010 roku. Spółka pozyskała z niej ok. 9,3 mln zł, przy czym poziom redukcji w ramach zapisów dodatkowych wynosił ok. 96%.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Euroimplant S.A. skupia się wokół dziedziny biotechnologii i komórek macierzystych. Spółka opracowała produkty kosmetologiczne oraz opatrunki medyczne z wykorzystaniem kolagenu. Sposób jego pozyskania oraz wykorzystania jest autorską metodą stworzoną przez Emitenta.

Jedną z usług oferowanych przez Spółkę będzie bankowanie komórek w Banku Tkanek i Komórek w nowym laboratorium w Kajetanach. Euroimplant S.A. otrzymał zezwolenie dla tej pracowni na okres 5 lat od Ministra Zdrowia. W Banku Tkanek przechowywane będą komórki macierzyste pobrane od osób dorosłych w wieku od 20 lat w górę. Spółka również w tym zakresie samodzielnie opracowała sposób pobierania tych komórek  i techniki wykorzystania w dziedzinie medycyny estetycznej oraz regeneracyjnej.

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

Prowadząc działalność rozwojowo-badawczą, Euroimplant S.A. realizuje projekty we współpracy z publicznymi jednostkami naukowymi. W lutym br. we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Centrum Zdrowia Matki Polki utworzone zostało Konsorcjum Naukowe. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trafił już wniosek o przyznanie Konsorcjum statusu KNOW. MNiSW na rozpatrzenie wniosku i decyzję o przyznaniu statusu ma czas do maja 2012 roku.

W marcu 2012 r. Euroimplant S.A. rozpoczął współpracę z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum leczenia Oparzeń w Siemianowicach. Wspólny projekt będzie polegał na opracowaniu nośników polimerowych do kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka.

Natomiast w II kwartale 2012 roku planowane jest podpisanie umowy na realizację projektu „Nanostrukturalne rusztowanie o właściwościach angiogenicznych do leczenia trudno-gojących się ran”. Projekt prowadzony będzie w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed przez powołane wiosną ubiegłego roku Międzynarodowe Konsorcjum. Wśród członków Konsorcjum znajdują się szpital oraz uniwersytet z Bordeaux we Francji, centrum badawcze CIBER-BBN z Barcelony, Politechnika Warszawska oraz Euroimplant S.A. 

- „Podjęta współpraca będzie dla naszej Spółki m.in. okazją do zaprezentowania wyników dotychczas przeprowadzonych badań w zakresie regeneracji tkanki kostnej. Opracowanie angiogenicznych materiałów implantacyjnych może stanowić przełom w dziedzinie rekonstrukcji tkanki kostnej. Jednak aby do tego doszło potrzebna jest wielopłaszczyznowa współpraca specjalistów z dziedziny biologii, chemii oraz inżynierii materiałowej.” – mówi Andrzej Kisieliński

Realizacja projektu rozpocznie się zaraz po zawarciu umów z Konsorcjum oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Euroimplant_SA_prospekt_emisyjny_zlozony.pdf162.77 KB