Aedes S.A. wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

W ostatni piątek czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aedes S.A., notowanej na NewConnect spółki specjalizującej się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku. Wysokość dywidendy wyniesie ponad 113 tys. zł, czyli 0,02 zł od akcji. Pozostała kwota 1,04 mln zł zasili kapitał zapasowy przedsiębiorstwa.

Dzień dywidendy wyznaczono na 19. lipca 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 2. sierpnia 2013 roku.

W 2012 roku Spółka wypracowała ponad 1,15 mln zł zysku netto. Aby otrzymać prawo do dywidendy należy kupić akcje Aedes S.A. najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym dniem dywidendy, czyli 16. lipca 2013 roku.

„Jako Prezes Zarządu, osoba zarządzająca działalnością Spółki rekomendowałem, aby w tym roku jeszcze nie wypłacać dywidendy. Jednakże, przekonano mnie, że warto ten krok zrobić. Głównymi przesłankami były chęć zatrzymania obecnych Akcjonariuszy, szczególnie w momencie, kiedy kończą się umowy lock-up. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę nowych inwestorów, szczególnie tych instytucjonalnych. Ponadto, rozwój Aedes S.A. przebiega zgodnie z założeniami i przeznaczenie kwoty 113 tys. zł na wypłatę dywidendy nie spowoduje znaczących problemów dla Spółki. Pozostała część środków zasili nasz kapitał zapasowy, co pomoże w realizacji kolejnych ambitnych celów, jakie stawiamy przed sobą.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

Aedes S.A. jest krakowską spółką, działającą od 2001 roku. W czerwcu 2012 roku zadebiutowała ona na rynku NewConnect.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Aedes_wyplaci_dywidendy.pdf236.93 KB