Aedes S.A. pozyskał zlecenie o wartości 1,49 mln zł z sektora budownictwa przemysłowego

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejną umowę z obszaru budownictwa przemysłowego. Przedmiotem realizacji zlecenia będzie wykonanie stanu surowego fabryki wełny mineralnej i skalnej w Bytomiu. Wartość kontraktu wynosi 1,49 mln zł netto.

Prace budowlane mają trwać 20 tygodni od dnia przekazania przez Zleceniodawcę placu budowy, co nastąpiło w dniu zawarcia umowy, tj. 28 sierpnia 2013 r. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczeniowe oraz prace związane z wykonaniem instalacji podposadzkowych, konstrukcji żelbetowych oraz robót murowych.

„Zgodnie z założeniami rozwoju, stopniowo dążymy do dywersyfikacji źródeł przychodów oraz zleceń m.in. poprzez ich pozyskiwanie w innych obszarach budownictwa niż obiekty mieszkalne. Aktualnie jest to nasz drugi kontrakt w zakresie budownictwa przemysłowego, dzięki któremu również zdobywamy doświadczenie. Należy zaznaczyć, iż to dziedzina branży jest dla nas względnie nowa, a nie wykonywane prace czy stosowane technologie, z którymi zapoznajemy się na bieżąco. Ponadto, krok po kroku wychodzimy poza region Małopolski. Głównie kierujemy się w stronę województw sąsiednich – w tym przypadku jest to województwo śląskie. Pozwolę sobie przypomnieć, iż na tym terenie realizowaliśmy już prace związane z przebudową przepompowni ścieków w Katowicach, a obecnie prowadzimy budowę osiedla domów jednorodzinnych w Zabrzu.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2013 R.

W II kwartale 2013 r. przychody Aedes S.A. ze sprzedaży wyniosły ponad 12,76 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku były wyższe o 13,9 procent. W związku z koniecznością dokonania korekty wyniku netto związanej z rozliczeniem podatku dochodowego, Spółka zanotowała 63,5 tys. zł zysku netto, co stanowi obniżkę w stosunku do II kwartału 2012 roku.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży w I półroczu 2013 r. wyniosły ponad 21,42 mln zł i były porównywalne do obrotów osiągniętych przez Spółkę na koniec czerwca 2012 roku, wynoszących 21,36 mln złotych. Zysk netto w pierwszej połowie br. osiągnął wartość blisko 417,9 tys. złotych.

W I połowie 2013 roku Spółka pozyskała cztery znaczące kontrakty o łącznej wartości ok. 31,22 mln zł netto. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Aedes_pozyskał_zlecenie_o_wartości_1,49 mln_zl_z_sektora_budownictwa_przemysłowego.pdf239.85 KB