ALDA S.A podsumowuje wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku

ALDA S.A. - notowana na giełdowym rynku NewConnect spółka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem czy kosze na śmieci- zakończyła III kwartał 2012 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 4,02 mln zł raz 43 tys. zł straty netto. W porównaniu do ubiegłego roku, Producent zwiększył obroty o 74,0 proc., jednak nie udało się zahamować spadku wyniku netto.

W ujęciu narastającym, na koniec września 2012 roku Spółka wygenerowała 8,28 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 19,5 proc. w porównaniu do 2011 roku. 

„Wzrastająca wartość przychodów wskazuje jednoznacznie, iż na rynku jest popyt na nasze produkty. Jednakże jesteśmy w okresie inwestycji, których pozytywne efekty będą widoczne dopiero w kolejnych okresach raportowania. Spadek wyniku netto jest spowodowany m.in. aktywnym uczestnictwem w targach branżowych. Jest to konieczny element działalności, ponieważ chcemy, aby marka ALDA była znana także na rynkach zagranicznych. Szczególnie zależy nam na pozyskaniu kontrahentów ze Wschodu oraz krajów arabskich. Jednocześnie rozpoczęliśmy wdrożenie nowych produktów do naszej oferty. Będą to m.in. kosze o przekroju prostokątnym. Ponieśliśmy także koszty związane z uruchomieniem pilotażowej produkcji maszyn do frezowania oraz do otrząsania choinek. Oba produkty są dedykowane dla dystrybutorów drzewek choinkowych. Wszystkie podjęte przez nas działania służą poprawie rentowności Spółki oraz wzroście osiąganych wyników finansowych.” – tłumaczy Marek Fryc, prezes zarządu ALDA S.A.

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA

Część przychodów ALDA S.A. osiąga ze sprzedaży eksportowej, której wartość na koniec września 2012 roku wynosiła ponad 1,3 mln zł i była wyższa o 38,7 proc. od wyniku zanotowanego przez Spółkę w roku poprzednim. Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej wzrosła o 16,4 proc. z 5,9 mln zł na koniec III kwartału w 2011 r. do 6,9 mln zł w tym samym okresie 2012 roku. Udział sprzedaży krajowej w przychodach Emitenta po III kwartałach 2012 roku wynosił 83,74 proc. w porównaniu do 86 proc. w 2011 roku. 

„Dzięki obecności na targach branżowych pozyskaliśmy dużego dystrybutora produktów koszowych w Niemczech. Oprócz niego nawiązaliśmy również współpracę z kontrahentami z Łotwy, Słowacji, Czech, Austrii, Białorusi oraz Estonii. Prowadzimy także rozmowy z potencjalnymi kontrahentami z rynku rosyjskiego i ukraińskiego. Ponadto, stale prowadzimy sprzedaż systemu EASY FIX, służącego do profesjonalnego montażu i ekspozycji drzewek choinkowych. Wartość sprzedaży tych stojaków dla kontrahenta z Niemiec przekroczyła w trzecim kwartale 400 tys. złotych.” – mówi Marek Fryc.

Pierwsze półrocze 2012 roku ALDA S.A. zamknęła z 4,26 mln zł przychodów oraz 30 tys. zł straty netto. W I połowie 2011 roku, wyniki te kształtowały się odpowiednio: 4,62 mln zł oraz 128 tys. złotych. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
ALDA_SA_podsumowuje_wyniki_finansowe_za_III_kwartał_2012_roku.pdf177.2 KB