Techmex

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Prezes Zarządu Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej sprzedał akcje

Prezes Zarządu firmy Techmex zbył 11 tys. akcji spółki Techmex w dniu 8 listopada 2010 roku podczas sesji po cenie 0,47 zł za akcję.

Techmex na liście alertów GPW

W zeszły piątek Sąd w Bielsku Białej oddalił na posiedzeniu niejawnym zażalenie zarządu Techmeksu na upadłość likwidacyjną spółki. Kurs gwałtownie się załamał. W dniu dzisiejszym  na początku sesji można było kupić akcje Techmeksu w cenie 0,47 zł. Od otwarcia kurs akcji rośnie i osiągnął już 0,61 zł. Kurs jest aktualnie równoważony z powodu przewagi popytu.

Czy Techmex zostanie wykluczony z obrotu giełdowego na 12 miesięcy?

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Techmex wykluczeniem z obrotu na rynku regulowanym na okres 12 miesięcy z powodu niewykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych – poinformowała dzisiaj KNF w komunikacie.

Przypomnijmy, że Techmex znajduje się w upadłości likwidacyjnej. Nie opublikował raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2009 roku i za pierwszy kwartał tego roku. Brak też było raportów za pierwsze półrocze 2010 i raportu rocznego za 2009 rok.

Czy wierzyciele Techmeksu odzyskają pieniądze?

Ciągnie się festiwal zwany Techmex. Wczoraj syndyk masy upadłości Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej poinformował, że Zarząd spółki złożył zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy z dnia 14.05 tego roku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku firmy. Zarząd złożył zażalenie do Sądu Okręgowego V Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.