AEDES S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Aedes S.A.: wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. i pierwsze zlecenie z segmentu budownictwa przemysłowego

Pierwszy kwartał 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zakończyła z wynikiem 8,66 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 354 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, obie wartości są niższe o odpowiednio: 14,7 oraz 25,5 proc.

AEDES S.A. : Wzrost wyników finansowych kwartał do kwartału i rok do roku

W IV kwartale 2012 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych – zanotowała ponad 19 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 434 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku oznacza to wzrost o odpowiednio 25,0 i 15,4 procent.

AEDES S.A. zanotował 36,6 mln zł przychodów oraz ponad 738 tys. zł zysku netto na koniec III kwartału 2012 r.

W III kwartale 2012 roku AEDES S.A. - notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych - wygenerował 15,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 174,2 proc. Zysk netto był niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł ok. 90,7 tys. zł.

AEDES S.A. pozyskał nowy kontrakt o wartości 10,7 mln zł netto

AEDES S.A. – notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych zgodnie z obietnicą złożoną swoim akcjonariuszom, umacnia swoją pozycję na rynku małopolskim. Generalny wykonawca zawarł umowę z krakowskim deweloperem Krak Estates na realizację budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Wartość projektu wynosi 10,7 mln zł netto.

AEDES S.A. zanotował 21,3 mln zł przychodów i ok. 648 tys. zł zysku netto w I połowie 2012 roku

W I półroczu 2012 roku AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zanotowała wzrost przychodów o 48,62 proc. z 14,3 mln zł w 2011 roku do 21,3 mln zł. Zysk netto również był wyższy o 79,68 proc. od osiągniętego w I półroczu 2011 r. i wyniósł blisko 648 tys. zł.

AEDES S.A. wyremontuje zabytkową kamienicę w Krakowie za 1,8 mln zł.

AEDES S.A. – notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych zawarła kontrakt o wartości 1,8 mln zł netto. W ramach umowy Spółka zrealizuje zlecone prace budowlane w związku z przebudową oraz remontem jednej z kamienic w centrum Krakowa.

AEDES S.A. wybuduje osiedle w Zabrzu za ponad 9 mln zł

AEDES S.A. – notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych poinformowała o zawarciu kontraktu o wartości ponad 9 mln zł netto. Emitent wybuduje osiedle domów wielo- i jednorodzinnych w Zabrzu. Termin realizacji budowy przypada na koniec III kwartału 2014 roku.

AEDES S.A. z sukcesem zadebiutował na NewConnect

Dziś na rynku NewConnect zadebiutował AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Na otwarciu kurs praw do akcji serii D wzrósł o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Do obrotu wprowadzono 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 706.430 zwykłych na okaziciela serii D oraz 706.430 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.