Podsumowanie lipcowych indeksów PMI przemysłu dla Europy i Azji

Raporty PMI za lipiec pokazują, że w Europie dalej mamy słabe ożywienie, a wyniki poszczególnych krajów były kolejny miesiąc bardzo zróżnicowane. Lepiej radzą sobie kraje eksportowe niż te oparte na popycie wewnętrznym. W Azji, która nie jest tak wrażliwa na wydarzenia na Ukrainie, mieliśmy z kolei trzeci miesiąc szerokiej poprawy wskaźników.

EUROPA

PMI przemysłu dla strefy euro był w lipcu na poziomie 51.8 pkt, bez zmian względem czerwca i 0.1 pkt poniżej odczytu wstępnego. Lepiej radziła sobie „eksportowa” północ kontynentu, słabiej południe. Ogólnie w całej Europie kraje oparte w dużej mierze na eksporcie notują lepsze poziomy PMI i też w większości poprawiły one swoje notowania w lipcu. Kraje te korzystają z lepszej koniunktury w Azji i USA oraz osłabiającego się euro. Słabiej radzą sobie te, które są bardziej uzależnione od popytu wewnętrznego.

Wydarzenia na Ukrainie przekładają się na spadek eksportu do Rosji, a rynek ten stanowił na koniec 2013 r. 7% eksportu UE. Dla wielu krajów europejskich opartych na eksporcie udział Rosji w eksporcie oscyluje jednak w okolicach 3% i te kraje są w stanie rekompensować sobie ubytek w popycie rosyjskim w sporym stopniu przez wzrost popytu z Azji czy USA. Stąd prawdopodobnie ich relatywnie lepsze zachowanie. Ale też wydarzenia na Ukrainie, ciągły brak deeskalacji konfliktu, a po zestrzeleniu samolotu rosnące obawy o jego nasilenie wpływają niewątpliwie na nastroje przedsiębiorców, ograniczają zapędy firm w zakresie produkcji, hamują budowanie zapasów. Ożywienie poprzez te asekuracyjne podejście firm nie ma warunków, by zacząć się samoczynnie nakręcać i stanęło ostatnio w miejscu, także w Polsce. Wydarzenia na Wschodzie w końcu też przekładają się na mniejszą skłonność konsumentów do zakupów, którzy obawiają się załamania tego na razie krótkiego i kruchego europejskiego ożywienia.

PMI dla Niemiec wzrósł do 52.4 pkt z 52.0, ale to niżej niż 52.9 we wstępnym odczycie. Odczyt finalny, choć dodaje tylko ok. 20% odpowiedzi do danych wstępnych, to uwzględniał już odpowiedzi zbierane po zestrzeleniu samolotu i one zdołowały wynik finalny. Subindeks Zamówień Eksportowych poprawił się w Niemczech i jest najwyżej od pięciu miesięcy, jednak poniżej 50 pkt jest subindeks Zatrudnienia. To pokazuje asekuracyjne podejście firm niemieckich. Poza Niemcami w górę poszły wskaźniki dla Holandii (53.5 z 52.3), Irlandii (55.4 z 55.3) oraz Austrii (50.9 z 50.4). Kraje te opierają swój przemysł głównie na eksporcie.

PMI przemysłu Francji spadł do 47.8 pkt z 48.2 (wstępnie 47.6) i pozostaje najsłabszym w regionie. Spadły też wskaźniki dla Włoch (do 51.9 z 52.6), Hiszpanii (do 53.9 z 54.6, choć to ciągle wysoki poziom, eksport ma tu coraz większe znaczenie ) oraz Grecji (48.7 z 49.4).

W Europie, poza eurolandem, odczyty także były mieszane, a z naszego punktu widzenia słabe. Schemat lepszego zachowania gospodarek eksportowych został i tu zachowany. PMI dla Wielkiej Brytanii spadł do 55.4 pkt z 57.5. Indeks dla Polski po raz pierwszy od roku znalazł się poniżej 50 pkt schodząc do 49.4 pkt z 50.3. PMI dla Turcji spadł do 48.5 z 48.8 i jest najniżej od kwietnia 2009 r. Z kolei indeks dla Rosji, wśród której dopatruje się głównego winowajcę pogorszenia nastrojów w Europie, wzrósł do 51.0 z 49.1. Był to czwarty miesiąc poprawy z rzędu. W komentarzu do raportu wskazuje się jednak, że to nie będzie trwała poprawa, gdyż zamówienia eksportowe silnie spadają i są najniższe od 2009 r. (choć te zamówienia wcale nie muszą być aż tak kluczowe, gdyż eksport Rosji oparty jest w 80% na surowcach, a w małej części na produktach przetwórstwa przemysłowego). Sankcje sektorowe wobec Rosji wchodzą w życie dziś i zobaczymy, w jaki sposób przełożą się one na kolejne wyniki indeksów PMI nie tylko dla Rosji, ale też dla krajów UE. Dobre wyniki indeksów PMI przemysłu zanotowały Węgry (wzrost do 56.7 z 51.7), Czechy (56.5 z 54.7), i Szwecja (55.2 z 54.8), czyli gospodarki oparte na eksporcie. Tak więc w naszym regionie Polska wyróżniała się słabością.

AZJA

W Azji mieliśmy z kolei szeroką poprawę, trzeci miesiąc z rzędu. Indeks dla Chin (wg HSBC) poszedł w górę do 51.7 pkt z 50.7. Oficjalny chiński PMI wg CFLP także wzrósł do 51.7 pkt z 51.0 (prognoza 51.4). PMI dla Indii wzrósł do 53.0 pkt z 51.5 i jest najwyżej od 17 miesięcy. Indeks dla Tajwanu poprawił się do 55.8 pkt z 54. Indonezja pozostała na 52.7 pkt, ale jest to najwyższy poziom w trzyletniej historii tamtejszego wskaźnika. PMI Australii wyszedł powyżej 50 pkt (50.7 z 49.0) po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy. Japonia rozczarowała spadkiem indeksu do 50.5 pkt z 51.5, a Korea jako jedyny kraj pozostaje poniżej 50 pkt, choć tamtejszy PMI poprawił się w lipcu do 49.3 pkt z 48.4. Ważony przeze mnie wartością PKB średni indeks PMI dla Azji wzrósł w lipcu do 51.5 z 51.1, trzeci miesiąc z rzędu.

Tomasz Smolarek
Doradca inwestycyjny
Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.