Aedes S.A.: wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. i pierwsze zlecenie z segmentu budownictwa przemysłowego

Pierwszy kwartał 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zakończyła z wynikiem 8,66 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 354 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, obie wartości są niższe o odpowiednio: 14,7 oraz 25,5 proc.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na zanotowany wynik była przedłużająca się zima wraz z częstymi opadami śniegu, co spowolniło prowadzenie prac budowlanych na prawie wszystkich prowadzonych przez Spółkę projektach.

„Warunki pogodowe panujące w I kwartale roku, szczególnie śnieg spowodowały częściowe wstrzymanie oraz spowolnienie realizacji niemalże wszystkich naszych inwestycji. Jednakże opóźnienia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych nie powinny mieć większego znaczenia dla ostatecznej wartości rozliczenia prowadzonych projektów. Niższe wyniki są także efektem sezonowości, panującej w branży budowlanej. Jednocześnie warto zauważyć, iż wskaźnik rentowności ze sprzedaży (ROS) był kwartał do kwartału porównywalny i wynosił 0,04 dla I kwartału 2013 r. oraz 0,05 dla tego samego okresu 2012 roku.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

REALIZACJA STRATEGII

Przed publikacją raportu kwartalnego, Spółka informowała o zawarciu umowy na realizację części inwestycji zlokalizowanej przy ul. Zygmunta Starego w Krakowie. Wartość zlecenia wynosi 0,95 mln zł netto. W ramach umowy Aedes S.A. wykona prace rozbiórkowe istniejących obecnie obiektów oraz zrealizuje stan surowy nowego budynku o przeznaczeniu magazynowo-biurowym. 

„Jest to dla Spółki cenne zlecenie, ponieważ przede wszystkim pozwala nam wzbogacić posiadane doświadczenie. Ponadto, przenosimy nasze moce produkcyjne do segmentu branży, który wskazywany jest jako jeden z najlepiej rozwijających się w najbliższym czasie. Wartość zlecenia jest mniejsza niż w przypadku inwestycji mieszkaniowych, jednakże jego pozyskanie stanowi element realizacji przyjętej przez nas strategii rozwoju.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

Termin realizacji umowy został wyznaczony na okres 4 miesięcy od dnia wejścia Spółki na plac budowy.

Aedes S.A. posiada zabezpieczony portfel zleceń do końca III kwartału 2014 roku.

UMOWY O WSPÓŁPRACY

Nową informacją jest także zawarcie umów o współpracy pomiędzy Aedes S.A. ,a jednym z jej Kontrahentów. Zawarte umowy określają warunki wzajemnej współpracy i ustanawiają Spółkę generalnym wykonawcą inwestycji planowanych w Krakowie oraz w Sopocie. 

Aedes S.A. pozyskał także dwa nowe kredyty bankowe: linię hipoteczną oraz kredyt rewolwingowy (odnawialna linia kredytowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność gospodarczą. Wartość obu kredytów wynosi ok. 3,1 mln złotych.

Istotną informacją jest kwestia zabezpieczenia obu umów. 

„Nie załamujemy rąk, staramy się aktywnie szukać możliwości pozyskania nowych zleceń. Nawiązaliśmy szerszą współpracę z jednym z naszych zaufanych Kontrahentów. Wspólnie planujemy zrealizować dwie nowe inwestycje budowlane w Krakowie i Sopocie. W ramach przygotowania do tych realizacji wystąpiliśmy o kredyty do banku. Oba otrzymaliśmy. Ich zabezpieczenie stanowią nieruchomości gruntowe, których właścicielem jest właśnie nasz Kontrahent.” – tłumaczy Maciej Targosz

Okres realizacji inwestycji w Sopocie został wstępnie wyznaczony na 36 miesięcy od dnia przekazania przez Kontrahenta projektu wykonawczego. Wartość tego zlecenia wynosić będzie ok. 2,5 mln złotych. Przy czym, kwota ta obejmuje także wynagrodzenie Spółki z tytułu przeprowadzenia działań zmierzających do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji inwestycji w Krakowie. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Aedes_wyniki_finansowe_za_I_kwartal_2013.pdf247.3 KB